Anketa pro delegáty Ideové konference SDS

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 13. 04. 2013

Delegáti Ideové konference SDS dne 13. dubna 2013 dostali mimo jiné k anonymnímu vyplnění anketu s 35 otázkami, na něž mohli dát jednu z pěti možných odpovědí od úplného souhlasu po naprostý nesouhlas. Výsledek ankety je důležitý především pro vedení SDS, ale považujeme za správné informovat o výsledcích této ankety i veřejnost.

Při zpracování odpovědí byl úplný souhlas s jednotlivým postojem či tezí oceněn 10 body, naprostý nesouhlas -10 body. Pro čtenáře uvádíme níže seznam všech otázek (tezí, postojů) v pořadí od nejvyššího souhlasu k naprostému odmítnutí.

Za každou otázkou uvádíme v závorce i průměrnou hodnotu odpovědi a za lomítkem pro statistické labužníky i směrodatnou odchylku, která charakterizuje stupeň ideové jednoty delegátů konference.

 1. Orientace SDS na hledání systémové změny v rámci celoevropské struktury je správná. (9.2/1.9)
 2. Orientace SDS na podporu spolupráce širší levice je dlouhodobě správná.(8.8/4.1)
 3. Není důležité, aby SDS realizovala sama své programové priority, ale aby jejich realizaci dokázala prosadit i jinak.(7.9/2.4)
 4. „Osvobození společnosti“ je bez hlubší systémové změny nemožné.(7/2.8)
 5. Národní, evropské a světové sociální fórum je třeba aktivně podporovat.(7/4)
 6. SDS by se měla zaměřit na společenské skupiny, dosud ignorující KSČM – mládež a inteligenci.(6.4/4.2)
 7. Systémová změna není možná nebo trvale udržitelná v rámci jednotlivého národního státu.(5.8/5.3)
 8. Hlavním protivníkem radikální levice je kapitál.(5.8/4.7)
 9. S ohledem na globalizaci lze očekávat relativní snižování životní úrovně v Evropě.(5.6/4.1)
 10. SDS má usilovat o vytvoření volebního bloku bez dominance jakékoliv jedné politické strany.(5.6/4.8)
 11. SDS může být vážným partnerem pro KSČM či ČSSD pouze v případě vyšších vlastních volebních preferencí.(5/5)
 12. ČSSD se po volbách v roce 2014 pokusí opět vytvořit středově orientovanou vládu.(5/3.5)
 13. SDS by se měla pokusit přesvědčit KSČM o potřebě vytvoření kandidátky jiného typu.(4.7/5.8)
 14. Koncepce přímé demokracie pro další společenský vývoj je klíčová, i když primárně nezasahuje výrobní sféru.(3.9/5.1)
 15. SDS by měla aktivněji navazovat na myšlenky Pražského jara 1968.(3.9/4.3)
 16. Dělnické hnutí v Evropě sice zaniklo, ale mohou ho nahradit zesilující občanská hnutí.(3.7/4.6)
 17. SDS bude společností vnímána jako důležitá pouze v případě, že bude usilovat o politické zastoupení v PSP.(3.5/4.8)
 18. Hlavním protivníkem radikální levice jsou monopoly všeho druhu.(3.5/5.4)
 19. SDS by měla prosazovat znárodňování a aktivní podporu družstevnictví.(3.5/5.6)
 20. Dělnické hnutí v Evropě zaniklo, protože se zásadně transformovala ekonomika.(2.7/5.1)
 21. SDS by měla podporovat kandidátku KSČM a usilovat o získání aktivní společenské podpory pro ni.(2.7/5.1)
 22. Dělnické hnutí v Evropě zaniklo, protože se výroba globalizací přesunula z jádra do periferie.(2.5/4.7)
 23. SDS by měla prosazovat koncepci „lidově demokratické revoluce“.(2.5/5)
 24. Stávající parlamentní strany včetně KSČM jsou propojeny se systémem a nejsou schopny obrody.(1.4/4.6)
 25. Existuje nebezpečí fašizace Evropy po jejím rozpadu na národní státy.(1/5.3)
 26. SDS má usilovat o samostatné politické zastoupení v PSP ČR.(0.8/4.7)
 27. SDS je společností vnímána jenom jako vnější frakce KSČM.(0.6/6)
 28. Systémová změna v Evropě je nepravděpodobná, protože se vytratilo dělnické hnutí.(0.4/5.3)
 29. Systémovou změnu nemůže provést parlamentní strana.(-0.3/4.4)
 30. Přímou demokracii nemá smysl podporovat, pokud média ovládá kapitál.(-0.9/6.7)
 31. Rozevírání ekonomických nůžek je vlastností kapitalismu – proto bude Evropa relativně dále bohatnout.(-1.9/5.1)
 32. Rozklad EU zpět na národní státy je neodvratný.(-1.9/5.5)
 33. Hrozí bezprostřední fašizace EU.(-3/4)
 34. Radikálně levicově smýšlející lidé jsou zcela uspokojení politickou nabídkou KSČM, popř. ČSSD.(-3.6/5.2)
 35. SDS by se měla rozpustit a její členové vstoupit do KSČM, i když tam formálně neexistují názorové proudy.(-7.5/4.3)

Pro zajímavost zopakujme čtyři otázky, kde bylo dosaženo největší názorové shody (tj. kde je nejmenší rozptyl v názorech respondentů):

 1. Orientace SDS na hledání systémové změny v rámci celoevropské struktury je správná.
 2. Není důležité, aby SDS realizovala sama své programové priority, ale aby jejich realizaci dokázala prosadit i jinak.
 3. „Osvobození společnosti“ je bez hlubší systémové změny nemožné.
 4. ČSSD se po volbách v roce 2014 pokusí opět vytvořit středově orientovanou vládu.

Výsledek ankety o nás něco nepochybně vypovídá. Hodnocení je na čtenářovi.

Praha, 13. 4. 2013