Ne zastavení veřejnoprávních médií v Řecku

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 12. 06. 2013

Včera večer přišla do Čech nečekaná a téměř neuvěřitelná zpráva, že se řecká vláda rozhodla bez diskuse s parlamentem a občanskou veřejností suspendovat s okamžitou platností činnost řeckých veřejnoprávních médií s odkazem na jejich špatné vedení a bující korupci. что такое эквайринг

Jistěže nejsme schopni posuzovat na dálku úroveň řecké televize a rádia, brání nám v tom i velká jazyková bariera. Logika věci však na jakékoliv vzdálenosti nezávisí. Problém korupce i špatného vedení veřejnoprávních médií lze evidentně řešit efektivně jinými prostředky. Lež řecké vlády je zkrátka nahá.

Je naprosto jedno, jestli je skutečným smyslem tohoto nehorázného plánu řecké vlády propouštění pracovníků médií z důvodu snížení počtu státních zaměstnanců nebo její snaha vytvořit takovou strukturu médií, která bude pozitivně komentovat její asociální praktiky. Každopádně se jedná o metodu, která je v rozporu s postavením a úkoly jakéhokoliv média veřejné služby. Ta musí být nezávislá na politických stranách i hospodářských korporacích, musí věrně reprodukovat zprávy skutečných událostí a poskytovat občanům většinové i menšinové postoje pro svobodné vytváření názorů.

Nelze než konstatovat, že krokem řecké vlády byly hrubě porušeny zásady Mezinárodní federace novinářů z roku 1954 a rezoluce Rady Evropy. Z nich jasně plyne, že musí být respektovány dvě nezávislé paralelní struktury médií veřejné služby: ředitelská a redaktorská. Řecká vláda se rozhodla zaútočit současně na obě tyto struktury a dala jasně najevo, že je vážným nebezpečím pro demokratický pořádek své vlastní země...

Ne zastavení veřejnoprávních médií v Řecku!

Milan Neubert

předseda CV Strany demokratického socialismu

člen Strany evropské levice