O Romech a neofašismu

Autor: Josef Heller <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 07. 08. 2013

(Levicové zamyšlení nad vážným problémem - publikujeme se svolením autora a v naději, že vyvolá věcnou diskusi.)

Nejdříve jsem se smál pindání neofašisty třetiřadé úrovně na www.denikpolitika.cz, který není schopen odpovědět ani na jeden argument a snad ani nerozumí obsahu toho, co mu píšu, nedokáže rozlišit můj (tj. marxistický) a Kocábův buržoasně pohodlný a lidi klamající přístup a pořád jen straší různými dílčími projevy nepřizpůsobivých Romů – tu ze Šternberka, tu z Hrochova Týnce apod. Ale pak mi přišlo několik mailů od různých mých dlouhodobých známých, ba přátel,  které obsahovaly podobné výroky a nadšené ztotožnění se s nimi (např. rádobyrázné stanovisko senátora Zemana apod.). Můj moudrý příbuzný pravil: Přeceňuješ lidi. To, že velcí finančníci a lobbyisté nás okrádají o stamiliony, to se obyčejného člověka netýká, ani o tom neví. Ale to, že mu Cikán ukradne kolo nebo že se kvůli cikánskému mejdanu nevyspí do práce – to vidí a cítí. A vyděsil jsem se. Vím z teorie i z učitelské a propagandistické praxe, jak strašně manipulovatelný a omezený je tzv. zdravý selský rozum, který se podle Lenina – opakuji to pořád dokola – vždycky automaticky spojuje s ideologií vládnoucího panstva, dnes s buržoasní (může mít různé podoby – od maoismu s terorismu přes sociáldemokratismus, havlismus, neoliberalismus až fašismu – pořád jde o obranu kapitalismu).
Dnes se náramně hodí anticiganismus využívající velmi reálné a oprávněné naštvanosti normálních poctivých lidí vystavených až provokacím nepřizpůsobivého etnika. Může být jen otázkou času, kdy velký kapitál jako kdysi na směšného Hitlera vsadí na nějakého inteligentnějšího a mediálně vhodnějšího Vandase a jeho hnutí, nechá ho slibem řešení romského problému zvítězit ve volbách. On pak  provede pár nejnutnějších a pro zdravý selský rozum přitažlivých opatření (omezení dávek, uplatnění násilí a státního i polostátního teroru – jako v Německu proti Židům), tím si získá podporu, možná pozavírá či pověsí i pár méně významných korupčníků a nastolí teror proti všem, kdo by snad nějak ohrožovali kapitalismus (za Romy přijdou do koncentráků komunisti, socdemáci, havlovští krasoduchové, křesťanští snílkové atd.) Popřípadě by se mohla sem tam rozpoutat nějaká válka – třeba se Slováky či Poláky, ale spíše po boku USA někde v muslimské zemi. Máte dojem, že je to nereálná fantazie?
A proto se alespoň pokusme zamyslet nad řešením romského problému (jeho příčiny viz mé dva předcházející blogy na www.denikpolitika.cz – občané – Josef Heller - příčinou nejsou geny, ale fakt, že předky cikánů srazili Arijové z výše vyspělé civilizace do opovrhovaných vyhnaneckých komunit, zbavili obživy a vyhnali do světa že je v Evropě žádný systém nepustil ke kultivující práci a přitom hubil, takže se u nich vytvořila mentalita pravěkého lovce, který si z nepřátelské přírody – což je pro něj majoritní civilizace – bere co potřebuje k bezprostřednímu přežití a na nic jiného nemyslí – to pak dále zhoršila velkorysá sociální politika protosocialismu a sestěhování a la Komanči, Apači,Kiowové, Huroni atd. a nanonec to dorazil obnovený kapitalismus), které by zvolil za příznivých okolností demokratický sociální stát opírající se o pluralitu vlastnických sektorů, zejména o silný sektor se zaměstnaneckým vlastnictvím, a politicky o voliče z tohoto sektoru.
I takovýto pokrokový lidový stát by musel odhodit jednu nepravdu, pohodlnou pro kapitalismus, která ovšem zní značně líbivě a dezorientuje řadu intelektuálů. Jde o tezi, že všichni jsme si rovni  a máme stejné podmínky s tudíž i stejná práva a povinnosti a tudíž k řešení romského problému je nutné rozšíření občanských práv Romů a sociální pomoc. Je to jako bychom za stejné podmínky a rovnost označili dva lidi hozené do hluboké vody, z nichž jeden je zcela zdráv a umí plavat a druhý má zlomenou ruku či nohu. Ale toto přirovnání nevystihuje – protože odvádí pozornost do oblasti biologické vybavenosti. A tady si podle marxismu opravdu průměrný Čech a Rom rovni jsou – rasismus nemá pravdu.(viz mé blogy). Ale Čech pochází z pospolitosti, která prošla všemi hlavními etapami lidské historie, zejména etapou výchovy k průmyslové kázni a k tomu, že přežije jen, když bude pracovat (už pro příslušníky buržoasie to není nijak samozřejmé, jsou přece namnoze stejnými příživníky na pospolitosti jako Romové, i když to selský rozum nevidí – např. buržoasní politik, který ještě nikdy nepracoval a v parlamentě prosazuje zájmy těch nepracujících). Přesto všechno kolem zmíněného pracujícího Čecha je formováno staletou zkušeností, kulturou, tradicemi, hodnotami, které saje již s mateřským mlékem apod. U Roma je to jinak,i když zdánlivě žije  ve stejných podmínkách (viz mé blogy). Takže nelze mechanicky a násilně posuzovat oba stejně – což ovšem neznamená, že může moderní civilizovaná a sociálně spravedlivá společnost Roma ponechat jeho zlozvykům.
A samozřejmě ho nemůže ani zmasakrovat a bezstarostně chodit kolem jeho umírání. Nadto – jsem si vědom, že teď rozzlobím oběť romské kriminality či občana ze Šluknova – oni by se nenechali (nuda s frustrace může plodit terorismus – viz mladí muslimští muži v ghettech). Položme si otázku, proč vlastně  v pohodě žijící Romové nenávidí majoritu, která je živí (nikoli její panstvo!!) a stále více provokují? Šokující odpověď zní – i oni do sebe nasáli  určité hodnoty majority a cítí to opovržení majority, nedůstojnost své role atd. – nejsem psycholog – a paradoxně nenávidí ruku, která je sice krmí, ale nehladí a nemiluje, nerespektuje. Nic jiného ale neumějí a ze dne na den se to nenaučí. Řešení musí proto být zase šokující, zvláště od levicového intelektuála, marxisty – Romové, kteří nevykazují civilizační návyky, zejména obživu prací – nemohou mít plná občanská práva a musí být svým způsobem pod kuratelou ostatních občanů. A teď se bavme o tom, jaká ta kuratela musí být – rozhodně ne formálně byrokratická a nedemokratická a nesmí se na ní přiživovat čeští či romští paraziti. Jejím základem musí být vytvoření pracovních a vlastnících kolektivů, které budou podmínky nutit spoléhat se jak na vlastní výkon, tak na vlastní hospodaření – ze začátku bude muset být omezeno jejich právo disponovat majetkem, jejich družstva budou muset mít zástupce řádných občanů v rozhodovacích s kontrolních orgánech apod. – v samosprávě budou samozřejmě být zastoupení plnoprávní Romové atd. Postupně by se pak tato samospráva uvolňovala od omezení atd. až k plnoprávnosti.(Zkušenosti s indiány v USA – i když nijak jednoznačně pozitivní.) Dávky jen dle výkonu – třeba i formálního přesýpání hromady písku z místa na místo, mimo  výkon jen k nejzákladnějšímu přežití dětí, s podmínkami účasti ve škole, povinná registrace rodičů, kteří děti přivedou a odvedou, bonusy na mimoškolní aktivity apod. atd.
Náklady na pomoc a investice nutné k zaměstnávání a podnikání Romů bych navrhoval získat jasnou a transparentní daní, silně progresivní vůči neproduktivním boháčům a jejich luxusu. Ať si příživníci pomáhají navzájem. Samozřejmě nutnou podmínkou by bylo rozbití ghettt až po omezení volného pohybu, ochranu před různými spekulanty s byty, jistou míru ochrany před svévolí zaměstnavatelů neodůvodněnou výkonem a kvalifikací atd. To všechno nehodlám teď promýšlet – ale o tom diskutujme a na tomto principu připravme politický program s získávejme pro něj především všechny rozumné Romy ale i levicové strany, křesťany a demokraty.
To se mi to povídá, co? Ale co Vy na to?

PhDr.Josef Heller,CSc.,analytik v důchodu