JDĚME S BARVOU VEN!

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 15. 08. 2013

Prague Pride 2013 a SDS

V horkých dnech 12.-18. srpna se v Praze koná již třetí ročník festivalu Prague Pride zaměřeného na gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematiku. Festival nabízí veřejné debaty, výstavy, divadelní a filmová představení, performace i řadu parties

Strana demokratického socialismu patří mezi ty politické subjekty, které podporují osvobození každého jednotlivce, každé sociální skupiny i celé společnosti od všech omezení, která vznikla historicky a která dnes jsou podporována těmi, jimž vyhovuje hierarchická společenská struktura a rozptýlený útlak menšinových skupin a jejich názorů.

SDS o sobě ve svém programu jasně říká: „Upřednostňujeme občanskou společnost, ve které je dostatek prostoru a politických prostředků i k prezentaci a odpovídajícímu uplatnění menšinových politických názorů a k rozvíjení aktivity politicky neorganizovaných občanů.… Jsme demokratickou stranou, respektující plně pluralitu názorů, právo menšiny na obhajobu svého stanoviska“.

Proto probíhající festival v zásadě podporujeme, protože nepochybně napomůže sebeosvobození společenských menšin, jimž je především určen.

SDS je také členskou stranou Evropské levice, při níž v roce 2004 vznikla Ženská síť evropské levice, která je napojena na levicové ženské hnutí a jen o málo později i Síť gay, lesbických, bisexuálních a transsexuálních levicových aktivistů. I v evropské dimenzi tedy SDS podporuje aktivizaci sexuálně odlišně orientovaných menšin ve společnosti, ve které panuje mužská dominance.

Je třeba ale na rovinu povědět, že existují i jisté hranice, za něž snahy a boje menšin  podporovat nechceme. Nejsme přívrženci pozitivní diskriminace jakékoliv sociální skupiny, která má dost sil, aby si své osvobození vybojovala sama. Budeme bránit přehnanému tlaku menšin na většinovou společnost, který by již sahal na oprávněné zájmy většiny. Svoboda jednoho vždy musí končit tam, kde začíná svoboda druhého.

I když jsme přesvědčeni, že hlavní směr "útoku" vede na sociální a demokratická práva většiny, uvědomujeme si, že omezování práv menšin a jejich zatlačování na okraj - ať už je menšinovost těchto skupin dána barvou pleti, národností, vzděláním, politickou nebo sexuální orientací - je prvním krokem k omezování všech.

Proto držíme palec.

Předsednictvo CV SDS, 10. srpna 2013