Ukrajina: EL podporuje posilování demokratických podmínek při řešení krize

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 31. 01. 2014

Současná krize na Ukrajině, která je výsledkem odmítnutí vlády - pod tlakem Ruska - podepsat asociační dohodu s EU, vyžaduje naléhavá opatření, ke kterým musí přistoupit jak vláda, tak EU a Rusko.

Chce-li EU zachovat nabídku smlouvy Ukrajině, musí ji změnit na smlouvu, která bude ku prospěchu ukrajinským pracujcícím a občanům, a ne jen podporovat rozšiřování trhů s prázdným fondem pro spolupráci, tak jak tomu je nyní. Jak EU, tak Rusko musí dodržovat zásadu nevměšování.
Vláda se dopustila velké politické chyby, když neorganizovala k tomuto návrhu smlouvy všelidovou diskusi. To by byla jedin cesta, jak potvrdit nezávislost a suverentitu země, a demokraticky se rozhodnout o takovéto pro budoucnost hlavní otázce.
Odsuzujeme represi a veškeré násilí v ulicích. Jsme znepokojeni oživením aktivit extrémně pravicových skupin, které využívají atmosféru společenského neklidu a opatření přijatá vládou, omezující právo na vyjádření názoru a demonstrace.
Demokracie a pokojné řešení zůstává správnou cestou. V tomto smyslu oceňujeme návrhy Komunistické strany Ukrajiny, vyzývající k uspořádání referenda, jež by určilo cestu mezinárodní spolupráce, schválilo demokratické reformy potvrzující paralementní povahu režimu a posilující místní shromáždění, a přineslo nový volební zákon zajišťující poměrné zastoupení, včetně zavedení justičních záruk spravedlivého volebního systému.

Strana evropské levice, 30. ledna 2014