Amazon a demokracie - jak Brno!

Autor: Matúą Bóna <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 20. 03. 2014

Pozemky, půda, ani v blízkém okolí Brna nejsou diskontní zboží. Mají-li být něčím dlouhodobě obsazeny, zastavěny, pak by to mělo mít svoji společenskou cenu a přinášet významnou hodnotu.

V tomhto směru logistické centrum, kladiště a překladiště, ať už Amazon nebo třeba GUM, evidentně není to pravé ořechové. Možná přináší cca 2000 pracovních míst (nechme stranou, jestli neobsazovaných převážně agenturně, dohodáři atp.), ale určitě ne takových, která by umožňovala kvalifikační, profesní, karierní a sociální růst, rozvoj a postup - snad od zvedání lehčích balíků k těžším. Nadto je tu nepochybný zájem řádově desetitisíců obyvatel přilehlých městských částí na kvalitě jejich života potencionálně omezované významným nárůstem dopravy a souvisejícími činostmi.

Zastupitelstvo města Brna, jehož členové formulují na politické úrovni zájmy občanů, jak shora uvedeno,  třikrát řeklo Amazonu NE. Co je na tom slově "ne" tak těžko pochopitelné? Přesto nyní navzdory takto jednoznačně projevené vůli přichází hejtman Hašek se suveréním prohlášením, že Jihomoravský kraj městu Brnu, jeho občanům a volené reprezentaci navzdory, zajistí Amazonu kýženou výstavbu ve stejné lokalitě. Ještě je čas, ač nejvyšší, postavit se na stranu demokracie.

A tak a teď, všechny nápady vítány. 

Matúš Bóna, Brno