Středomořský vzor pro Ukrajinu?

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 22. 05. 2014

V souvislosti s vývojem na Ukrajině se často jako příklad připomíná Kosovo, mám ale pocit, že bychom ve Středomoří nalezli ještě jeden stát, jehož vývoj předznamenává to, co se stalo (a co se děje) na Ukrajině.

Tímto státem je Kyperská republika. Od vyhlášení nezávislosti v roce 1960 se zmítala ve sporech mezi místními Řeky, kteří usilovali o »enosis« (připojení celého Kypru k Řecku), a Turky, kteří podporovali společný stát, případně rozdělení země. Prořecké pravici se 15. července 1974 podařilo svrhnout vládu, a na tento »pra-Majdan« zareagovalo během pěti dnů Turecko, které vojensky obsadilo severní část ostrova. Zde pak byla v roce 1983 vyhlášena »Turecká republika Severního Kypru«, kterou uznává v celém světě jediné Turecko. Formálně jde tedy stále o okupované území Kyperské republiky; tato okupace bude zanedlouho trvat již čtyřicet let. (Podle odhadů zde Turecko udržuje 30 až 50 tisíc vojáků.)
Ve srovnání s Ukrajinou má ale situace dva pikantní aspekty: okupujícím státem je člen NATO a stát, jehož území je okupováno, je - od roku 2004 členem EU! Turecko přitom uzavřelo asociační dohodu poprvé již v roce 1963 (tehdy ještě s EHS) a přes různé výkyvy v intenzitě vzájemných vztahů stále patří k »přidruženým partnerům Evropy«. Již od roku 2001 je stálým kandidátem členství v EU (původně mělo být přijato koncem roku 2004), nejnovější jednání o přistoupení k EU se konala letos v únoru. Tedy EU v žádném případě neuplatňuje sankce, které by byly srovnatelné s tvrdým postupem proti Rusku a jeho představitelům.
Je snad Turecko významnějším státem než Rusko? Tomu asi uvěří málokdo. Nebo je Erdogan sympatičtější a demokratičtější než Putin? To ve světle posledního vývoje v Turecku nemůže tvrdit nikdo. Anebo je za rozdílným přístupem vliv USA a zájmy NATO, které obvykle převáží nad všemi tzv. principy mezinárodního práva? Odpovědět si každý může sám.

Jiří Hudeček, Halo noviny 22. 5. 2014