Předvolební antiagitace nekandidáta

Autor: Petr Kuľvart <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 25. 09. 2014

Vážení spoluobčané, je těžké poslouchat rozhlas, dívat se na televizi a sledovat projevy našich politiků ! K zblití je jednoznačná prozápadní orientace a trvalá démonizace Ruské federace a Putina. A z ruské strany je tu další - protikladná masáž!! Nejde o fotbalový zápas, kde bychom mohli fandit jedné straně - jak to v dějinách bývá, je to složitější.

Přitom vůbec nejde o legraci. Přinejmenším je tu západní snaha o obnovení studené války za nových podmínek 21. století se všemi jejími riziky - nebo o usilovně rozdmychávaný lokální konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, a to jako lokální vleklé války v samotné Evropě - anebo může nakonec dojít ke globálnímu konfliktu, a to i kdyby jej nikdo z aktérů vlastně původně ani nechtěl.

Proto jsem se rozhodl rozeslat lidem, na něž mám kontakt, tuto předvolební výzvu:

 

Vážení spolubčané,

za pár týdnů budete volit zastupitele do vrcholných politických reprezentací obcí a měst, včetně velkoměstských aglomerací a navrch ještě 1/ 3 senátorů. Je správné nedat na jednoduché slogany volebních stran a ptát se těch, kdo se nám nabízejí jako kandidáti, a to každého zvlášť a zcela neodbytně na řešení otevřených místních i regionálních problémů. Podle odpovědí nebo zarytého mlčení je třeba pak volit ty, kteří si Vaši důvěru získali. A v průběhu volebního období jim jejich výroky, sliby a ujištění také veřejně připomínat! Tak je nutno jednat, jakkoli je naše demokracie omezená a ovládána penězi a mafiánským zákulisím! Nic lepšího teď nemáme k dispozici.

Nicméně situace dospěla v Evropě během posledního roku až k občanské válce na Ukrajině, která je už nyní a do budoucna bude zdrojem mimořádných mezinárodních rizik i pro střední Evropu. Proto má dnes smysl ptát se našich kandidátů neodbytně i na věci, jež s občanskou válkou na Ukrajině bezprostředně souvisí a snadno se mohou začít velmi úzce týkat nás všech, našich měst a obcí, nejen vrcholové politiky ČR. Proto Vás chci vybídnout, abyste se svých kandidátů neodbytně a veřejně ptali, jaký je jejich postoj k Ukrajinské občanské válce, jak vidí její povahu a kde tuší možnosti přijatelného řešení tohoto konfliktu.

Pokud budou papouškovat lživou propagandu našich hlavních médií, tedy budou přísahat na NATO, EU, nebo budou vše svádět na Vladimira Putina a agresívní politiku Ruské federace - tak je odmítněte volit!!

Volte jen ty, kdo Vám potvrdí pravdivý vznik konfliktu, zdůrazní, že ani jedna strana není bez poskvrny, nicméně že Rusko bylo záměrně vehnáno do složité situace (srovnatelné s rozmístěním ruských vojsk a střel na Kubě nebo v Mexiku) - a jediný, kdo si zaslouží naši podporu, solidaritu a sympatie slušných lidí, je nám obzvláště blízký lid Ukrajiny, mající jako celek i jako jeho části nezcizitelné právo na svobodné demokratické uspořádání včetně sebeurčení až do odtržení a vytvoření nových státních útvarů, tedy lid, který je místo toho vystaven barbarskému útlaku, ničení a zašantročení národního majetku a chladnokrevnému vraždění pro cizí darebácké zájmy.

Pouze ty volte, to jsou naši lidé!!

S modrou oblohou

JUDr. Petr Kužvart
petr.kuzvart@ecn.cz
V Praze dne 23.září 2014