Ne sankcím, ano míru

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 28. 09. 2014

Na Václavském náměstí se dnes u sochy sv. Václava konalo setkání občanů, kteří odmítají další stupňování sankcí a přejí si mír.

Na setkání, které začalo v symbolickém čase 11:55, vystoupila řada osobností českého politického života ať už přímo, nebo prostřednictvím telefonického mostu. Atmosféru místa "pod koněm" dokresluje obrázek.

vaclavak140928.jpg

Jedním z příspěvků, které po obědě zazněly, bylo i prohlášení uskupení "Evropané proti válce", které Strana demokratického socialismu od počátku podporuje i sběrem podpisů pod stejnojmennou peticí, směrovanou k Evropskému parlamentu.

Text dnes přečteného prohlášení:

Milí přátelé,

nedaleko odtud na historickém Staroměstském náměstí probíhá už několik týdnů shromáždění, které se nazývá pražský majdan. Vystupují na něm jak čeští tak ukrajinší občané a nabízejí k podpisu petici kritizující politiku prezidenta a premiéra ČR . Její autoři se zaštiťují podporou demokracie a svobody, ale v důslecích rozdělují společnost tím, že osočují ty občany, kteří odmítají podporovat současnou kyjevskou vládu.

Přitom tato vláda Petra Porošenka se dostala k moci za přispění fašistických. a nacistických sil, před nimiž varovala loňská rezoluce EP.

Ti, kteří nepodporují vládu Petra Porošenka nejsou nepřátelé Ukrajiny, ale žádají, aby byl tragický vývoj zastaven a to mírovým jednáním, nikoliv gradací násilí.

V ČR existují lidé kteří si neuvědomují, že na Ukrajině jde o geopolitickou hru mocností , jejichž obětí jsou prostí občané Ukrajiny Ruska, Polska a zbytku Evropy.

I v ČR proto hrozí konflikt, že dva názorově vyhraněné proudy se střetnou. Má i Pražský Majdan směřovat k tomuto cíli?

To si jistě nikdo z nás nepřeje aby na Staroměstském náměstí hořely pneumatiky, padaly výstřely a umírali lidé.

Postavme se proti tomuto možnému scénáři, nenechme se vyprovokovat.

Je naší povinností zabránit násilí a zášti , vyvarujme se ostrých slov, výhružek, urážek, polopravd a lží. Debatujme klidně a ověřeně, používejme argumenty bez hněvu nenávisti. ( nebo-li my chceme aby se v ČR diskutovalo o ukrajinském konfliktu, diskutovalo uvážlivě bez zavádějících informací, bez emocí, zkrátka kultivovaně.)

Směřujme k vzájemnému pochopení a usmíření.

Nepřilévejme olej do ohně a ignorujme provokace, nedovolme přeměnit Pražský Majdan v Kyjevský.

Praha se nesmí stát Kyjevem.

Cesta k toleranci a míru nevede z Václavského náměstí přes Staromětské náměstí, kde na nás čekají. Nechme Pražské Majdanysty čekat, buďme moudřejší.