Zájmy SYRIZY jsou i našimi zájmy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 28. 11. 2014

Prohlášení Transform!europe

Možné vítězství SYRIZY v příštích řeckých volbách je záležitostí, která by měla být ve středu zájmu společenských hnutí, odborů a politických sil ve všech evropských zemích, jelikož by mohlo být prvním krokem k základním změnám společnosti a politiky na našem kontinentu.

Z tohoto důvodu bezpodmínečně bráníme práva řeckého lidu a všech dalších obyvatel Evropy ukončit úsporná opatření, a demokraticky si zvolit svoji cestu do budoucna, bez jakéhokoliv vnějšího tlaku.

Plně podporujeme program SYRIZY pro Produktivní rekonstrukci, který si poradí s neodkladnými potřebami řeckého lidu a nahradí Memorandum, které bude zrušeno hned, jak nová levicová vláda bude u moci.

Tento program je založen na:

Zavedení takového plánu vyžaduje a společensky proveditelné řešení otázky dluhu, který není pouze řeckou starostí, ale trápí většinu evropských zemí, především těch na jihu a Irsko. Z tohoto důvodu by se mělo řešení této záležitosti hledat na Evropském summitu, tak jako se v roce 1953 řešil dluh Německa.

Konkrétněji, vládní návrhy SYRIZY, které se objeví na vyjednávacím stole, budou následující:

Apelujeme na společenská hnutí, odbory, politické síly a všechen lid Evropy, aby využili historicky významnou příležitost, která se otevře s vítězstvím SYRIZY, a vybudovali společný projekt, ukončující neoliberální noční můru, která stále straší v Evropě, jež zápasí s nacionalismem a pravicovým populismem, a vydláždili cestu k Evropě solidarity, demokracie a soudržnosti.

Narušení neoliberálních politik v jedné zemi EU může vytvořit mocnou novou hnací sílu v Evropě, pokud by byly politické síly, které jsou ve hře v ostatních zemích a na Evropské úrovni, povzbuzeny tímto úspěchem a zvýšily svůj vliv ve svých zemích a zároveň vybudovaly štít ze solidarity a podporu pro zemi, kde levice přichází k moci.

Levicová vláda v Řecku prodlouží ruku Evropských společenských hnutí, odborů a všech progresivních sil, které chtějí, aby Evropa změnila svůj směr k demokracii, společenské rovnosti a ekologické transformaci.

Je odpovědností nás všech vytvořit v každé jedné zemi sílu dostatečně silnou, aby zastavila pochod vstříc katastrofě a změnili směřování Evropy.

Podepsáni:

Marga Ferré (Spain, Fundación Europa de los Ciudadanos y Fundación de Investigaciones Marxistas / transform! europe)

Elisabeth Gauthier (Paris, Espaces Marx / transform! europe)

Haris Golemis (Athens, Nicos Poulantzas Institute / transform! europe)

Cornelia Hildebrandt (Berlin, Rosa Luxemburg Stiftung / transform! europe)

Ruurik Holm (Helsinki, Left Forum / transform! europe)

Jiří Málek (Prague, Society for European Dialogue / transform! europe)

Roberto Morea (Rome, transform!italia / transform! europe)

Barbara Steiner (Vienna, transform.at)

Walter Baier (Vienna, transform! europe)

21.listopadu 2014