©patný vtip, nebo symbolický "dárek"?

Autor: Lubomír Ledl <lubomir.ledl(at)gmail.com>, Téma: 1. SDS, Vydáno dne: 02. 01. 2015

Jak jsem se od svých přátel v Kyjevě dozvěděl, ukrajinský parlament (Verchovnaja rada) schválil v pondělí 29. prosince státní rozpočet na příątí rok. Na tom by nebylo nic aľ tak divného. Co ale divné je a co podle mého názoru jen potvrzuje a symbolizuje dosavadní chování a jednání Jaceňukovy administrativy, je fakt, ľe v tomto rozpočtu zcela chybí prostředky určené na chod uhelného průmyslu (na těľbu uhlí).

Neznám pozadí tohoto kroku, možná to ani není jediný podobný »novoroční dárek«, který rozpočet obsahuje, nevím ani, jestli to už byl návrh vlády, nebo to vzniklo až v průběhu projednávání v parlamentu, ale v praxi by to znamenalo, že v lednu zůstanou horníci na státních šachtách bez výplat. A to nejen horníci z východních regionů (ti jsou nakonec na to, že k nim výplaty z Kyjeva nedoputují vlastně už zvyklí), ale i horníci z dolů v ostatních částech Ukrajiny.

Nechci předbíhat, ale pokud se ukáže, že tomu bude skutečně tak, myslím, že se dají předpokládat oprávněné protesty nejen horníků, ale i solidární akce v řadě dalších odvětví. Jako by snad vláda dokonce chtěla vyprovokovat výbuch nahromaděného sociálního napětí.

Jsem zvědav, jak budou na tento »detail« reagovat naše média a jejich analytici, jsem ale také zvědav, zda a jakým způsobem zareagují na vzniklou situaci (pokud nebude napravena) a na další vývoj naše odbory.

Někdo možná řekne, že na tom není nic divného, že Jaceňukova vláda, bez ohledu na to, zda myslíme tu popřevratovou, nebo tu vzniklou po parlamentních volbách, vlastně neusiluje o nic jiného než o co největší vyhrocení ukrajinské krize jak doma, tak v mezinárodním měřítku. Potom ale vzniká samozřejmě otázka, zda sankce vyhlášené údajně proti hlavním viníkům krize by neměly směřovat spíše do Kyjeva. To by ale vlastně nešlo, protože v Kyjevě by se asi hledání skutečných viníků, organizátorů a aktérů krize nemuselo zastavit.

Lubomír Ledl, Halo noviny 31. 12. 2014