Sejdeme se 15. března v 15 hodin

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Pozvánka na akce, Vydáno dne: 12. 03. 2015

Pojďte si společně vzpomenout na 15. březen 1939... Kliknutím na obrázek zvětšíte pozvánku

Vzpomínka na 15. 3. 1939

SPaS s dalšími organizacemi pořádá v neděli 15. března vzpomínkové shromáždění na Václavském náměstí v Praze. Proč jste zvolili tento den?

Patnáctého března si připomínáme obsazení zbytku Československa nacistickou armádou a začátek šest let trvající okupace. Hitler porušil mnichovskou dohodu, kterou sám inicioval, a Francie s Velkou Británií na to reagovaly jen tím, že odvolaly své velvyslance z Německa. Na to nesmíme zapomenout. Peníze a moc vždycky kašlou na zájmy a potřeby malých.

Vidíte nějakou souvislost tohoto historického data se současností?

Samozřejmě. Za okupace směli lidé v protektorátu poslouchat jen jeden rozhlas, pokud nechtěli skončit v káznici nebo na popravišti. Je třeba si ale připomenout, že tomu už za druhé republiky předcházelo omezování demokracie, že pomnichovské Česko-Slovensko začalo kopírovat italský fašistický model včetně zákazu některých politických stran a silné cenzury. Nestalo se to poprvé, a ani naposled. Myslím, že si z toho můžeme vzít ponaučení: Jakmile začneme pod tlakem zvenčí omezovat doma lidská práva a zavádět cizí politické a kulturní modely, neskončí to dobře.

Pozvěte, prosím, na akci naše čtenáře.

Sejdeme se 15. března v 15 hodin v horní části Václavského náměstí, kam i v roce 1939, onoho zamračeného dne, směřovala jediná větší protiněmecká demonstrace.

Jaký bude program?

Jedná se opravdu o vzpomínkovou akci, která nemá být příliš dlouhá. Kdo přijde, uslyší několik krátkých projevů, které budou orientovány právě k dnešku. A potom bude mít možnost doprovodit skupinku, která půjde položit květiny k Petschkovu paláci, bývalé gestapácké mučírně, kde umístěný pomníček aktuálně volá »Lidé, bděte!«.

Co připravuje SPaS na První máj či výročí osvobození v květnu?

Konec druhé světové války a počátek lidově demokratického Československa je vedle výročí upálení Jana Husa v Kostnici jedním ze dvou hlavních letošních témat. Strana demokratického socialismu, stejně jako KSČM, klade pravidelně vždy 9. května květiny u památníku padlých rudoarmějců. Protože letos připadne toto výročí na sobotu, dohodli jsme se ve SPaS s iniciativami, že uspořádáme odpoledne větší shromáždění v centru Prahy. No, a pokud jde o První máj, moc bychom si přáli, aby ho celá levice slavila společně. Jednáme o tom, ale není to jednoduché.

Rozhovor pro Haló noviny, ptala se Monika Hoření.