SDS k akci americké armády

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 26. 03. 2015

Strana demokratického socialismu, která je zakládajícím členem Strany evropské levice, protestuje jak proti způsobu, kterým jsou přesouvány jednotky armády USA z vojenského cvičení přes území České republiky, tak proti chování a jednání české politické reprezentace.

Nechceme přispívat ke zbytečnému jitření emocí, ani k extrémním interpretacím celé akce. Nesouhlasíme s těmi, kdo označují přítomnost jednotek USA za okupaci, ale stejně tak ji odmítáme označit za pouhý průjezd spojenců.

Celá akce prokazatelně vykazuje znaky nástroje informační a propagandistické fáze války. Je to psychologická příprava na válku spojená s jednoznačnou identifikací nepřítele. Bušení do válečných bubnů na území České republiky odmítáme.

Jsme přesvědčeni o tom, že víc než tyto bubny potřebuje Evropa širokou diskusi o svých skutečných zájmech, o tom, v čem a jak se tyto zájmy liší od zájmů USA a Ruské federace.

Myslíme si, že česká politická reprezentace se v tomto ohledu snaží málo. Podobně málo se snaží i o to, aby se v České republice vedla o problémech věcná diskuse bez emocí. Skrývání některých událostí a mlžení až do poslední chvíle demokratické diskusi ve společnosti nepřispívá.

Milan Neubert, předseda CV SDS, 25. 3. 2015