Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 08. 04. 2015

Přijatá forma boje Strany evropské levice proti neoliberálním opatřením - Trojité »AAA« odporu a alternativy

Mezinárodní ratingové agentury používají symbol »AAA« k ohodnocení finanční důvěryhodnosti států, bank a dalších institucí.

Naší myšlenkou je zrušit význam »AAA« vytvořením naší vlastní »Alliance Against Austerity« (Spojenectví proti úsporným opatřením) v každém evropském státě.

Tato spojenectví jsou:

Ve svých zakládajících výzvách mohou tato Spojenectví použít slogan na podporu boje řeckého lidu a nové, demokratické řecké vlády proti Trojce a neoliberálnímu uspořádání EU; ale jakmile tato Spojenectví vzrostou, měly by obohatit svůj politický rámec konsensuálním souborem požadavků a sloganů, jež mají co do činění s národním bojem v jejich příslušných zemích. Rozhodující otázkou je vyhnout se prezentaci Řecka jako izolovaného příkladu odporu, odsouzeného k hrdinské porážce, a znovu objevit Řecko jako frontovou linii evropského boje.

Zesílení národních bojů, souběžně s vypracováním celoevropské koordinované kampaně, je jedinou cestou k urychlení politického vývoje a změny rovnováhy sil v Evropě.

Plánování těchto „Spojenectví proti úsporným opatřením“ by se mělo soustředit na první vrchol kampaně v manifestacích 1. máje 2015 s použitím společných sloganů a výměny aktivistů, kteří by cestovali z jedné země do druhé a zúčastňovali se lidových demonstrací a aktivit 1. máje.

Atény 14. března 2015