Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 08. 04. 2015

Rada předsedů Strany evropské levice (EL) se seąla v Aténách 14. března 2015, aby vyhodnotila současnou situaci v Řecku a prodiskutovala daląí politické iniciativy týkající se zesílení naąeho společného evropského boje proti neoliberální strategii úsporných opatření.

Vítězství SYRIZY 25. ledna znamená historické vítězství řeckého lidu, který zmocnil novou vládu, aby ukončila destruktivní politiku vnitřního úpadku a úsporných opatření, a vyslalo důrazné poselství Evropě ve směru k demokracii, solidaritě a společenskému pokroku.

Změna vlády v Řecku signalizuje začátek nové éry v Evropě. Návrat politiky do popředí evropského procesu a první politické roztržky, které byly vyvolány v Evropě po celkovém postoji řecké vlády, znamenají povzbuzující signály pro příští období. Během této nové fáze vyjednávání se po celé Evropě změnila rámcová diskuse a souběžně vzniklo silné hnutí solidarity. Posílení solidarity evropských národů je vrcholně důležitou povinností, aby existovala vyhlídka na zesílení celoevropských sociálních bojů a na změnu rovnováhy sil v Evropě.

Možnost řecké vlády dosáhnout menších či větších vítězství v příštích krocích probíhajícího tvrdého vyjednávání s politickými představiteli evropského neoliberalismu bude signálem k ukončení doktríny TINA („There Is No Alternative“; alternativa neexistuje), k povzbuzení boje evropských národů proti úsporným opatřením a k zesílení pokrokového politického vývoje v celé Evropě.

Zdůrazňujeme fakt, že boj řeckého lidu a řecké vlády není bojem za současnost a budoucnost jejich vlastní země; Řecko je frontová linie boje za současnost a budoucnost Evropy. Z tohoto důvodu potvrzujeme své odhodlání zesílit naše společné politické iniciativy v následujícím období k rozšíření evropské fronty proti úsporným opatřením a k širšímu prosazení našeho alternativního evropského projektu.

Strana evropské levice pokračuje v boji za výrazné převyjednání veřejných dluhů, za ukončení politiky úsporných opatření a za přechod k nové fázi veřejných investic do tvorby pracovních míst, obnovy sociálních služeb a projektů udržitelného růstu.

V tomto směru využijeme všechny stávající příležitosti a nadcházející mezinárodní setkání ke koordinaci našich akcí se společenskými hnutími, odborovými svazy, kulturními a vědeckými sdruženími, intelektuály atd.:

  1. Sejdeme se ve Frankfurtu 18. března, abychom demonstrovali proti současné roli a poslání Evropské centrální banky a dali najevo náš požadavek na její demokratickou kontrolu a na její přeměnu v přímého finančního poskytovatele poslední instance.
  2. Sejdeme se na Světovém sociálním fóru v Tunisu, abychom spojili své hlasy s pokrokovými společenskými a politickými silami severní Afriky a Středního východu.
  3. Zorganizujeme Evropské fórum alternativ v Paříži 30. – 31. května 2015, abychom vytvořili další prostor pro sbližování evropských aktérů, bojujících za změnu.
  4. Budeme mobilizovat naše institucionální zástupce na místní, národní i evropské úrovni, aby ve svých příslušných parlamentech vypracovali a předložili společné institucionální iniciativy, týkající se ukončení úsporných opatření a zavádění opatření k zaměstnanosti, udržitelnému růstu a sociální soudržnosti.
  5. V příštích týdnech a měsících budeme mobilizovat své síly k vytváření otevřených, demokratických a všeobsažných Spojenectví proti úsporným opatřením (Alliances Against Austerity) v každé evropské zemi. Tato Spojenectví budou založena na společném, konsensuálním politickém rámci požadavků a alternativních návrhů, přičemž zaměříme na zapojení všech dostupných společenských a politických sil v našich příslušných zemích.
  6. Vyzýváme všechny pokrokové aktéry proti úsporným opatřením, aby vyhlásili 1. máj 2015 za „Evropský den proti úsporným opatřením“ a proměnili plánovaná shromáždění na společný protest za změnu v Evropě.

Atény, 14. března 2015
Rada předsedů Strany evropské levice