Potřeba koalice levice a iniciativ

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 12. 04. 2015

Prohlášení předsednictva CV SDS s výzvou ke společnému postupu

SDS se před svým podzimním sjezdem strany snaží analyzovat své dlouhodobé zkušenosti z úsilí o solidární a spolupracující společnost svobodných občanů, umožňující všem důstojný a smysluplný život beze strachu o přítomnost i budoucnost.

Společně s občanskými iniciativami jsme se v minulosti postavili proti demontáži sociálního státu, proti arogantní a asociální politice, proti církevním restitucím a při obraně míru v Evropě. Uvítali jsme narůstající snahy probouzející se občanské společnosti účastnit se tohoto složitého zápasu.

Reflexe naší zkušenosti, že snahy o změnu kurzu mnohdy skončily bez viditelného výsledku, i zkušeností jiných, že po dosažení určitého konkrétního cíle došlo k vyhoření hnutí, nás vede k názoru, že optimální cestou vpřed není ani věcně omezená iniciativa, ani klasická politická strana, která není schopna vést společnost v rychle se měnících společenských podmínkách.

Proto my sami spějeme k závěru, že je třeba částečně změnit formu spolupráce, otevřít se a spojit s iniciativami a vytvořit s nimi pevnější vazby. Cítíme nutnost dlouhodobě propojit síly vznikající v náhodné spolupráci levice a občanských iniciativ do koalice, která obsahově i organizačně zajistí rychlou zpětnou vazbu mezi měnícími se podmínkami a stranickou strukturou, která jinak podléhá byrokratizaci a oligarchizaci.

Taková koalice musí zaručit každé iniciativě autonomii v její názorové platformě i její podíl na řízení celé koalice. Tím se stane koalice příkladem progresivní společenské struktury založené na přímé demokracii bez hegemona s respektováním a zveřejňováním menšinových názorů, usilující o vnitřní kulturu řešení konfliktů mezi jednotlivci a skupinami jako předpoklad mírového řešení konfliktů mezi národy.

Chceme spolupracovat se všemi, kteří neobhajují zájmy úzké skupiny nejbohatších a kteří budou mít obzvlášť v patrnosti situaci sociálně znevýhodněných.

předsednictvo CV SDS, 11. 4. 2015