Svět patří lidem, ne kapitálu

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Zprávy z akcí, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 19. 04. 2015

Varování před výrazným ohrožením kvalitativních standardů zboží, pracovních podmínek zaměstnanců a před ústupem demokracie před korporátními zájmy, ale také zprávy o zásadní kritice smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) na půdě Evropského parlamentu a výzvy k zintenzivnění odporu proti zmíněné smlouvě v ČR zaznívaly od řečníků na sobotní demonstraci proti TTIP v Praze na náměstí 14. října.

Na protestu pořádaném iniciativou Stop TTIP se na Smíchově sešlo přes 350 lidí, z nichž více než tři stovky se pak vydaly na Palachovo náměstí, kde akce, provázená a monitorovaná desítkami policistů, skončila.

Smlouva TTIP jako trojský kůň

Adéla Zicháčková (Stop TTIP) zdůraznila, že cílem TTIP je maximální liberalizace trhu a posílení nadnárodních korporací a tomu mají za oběť padnout předpisy na ochranu přírody, sociální práva, veřejné služby, kupř. ochrana zaměstnanců, právo na dovolenou, minimální mzda. Odmítla proklamace o nových pracovních místech s poukazem na podobnou smlouvu NAFTA mezi USA, Kanadou a Mexikem, která připravila o práci mnoho mexických farmářů. Odpor, který se proti TTIP zvedl, je dle ní dokladem, že smlouva není dobrá, a proto je třeba ukázat vládám občanský vzdor, a to nejen prohlášeními, nýbrž tvorbou alternativních, solidárních struktur a zpětvzetím si práva rozhodovat sami o sobě.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková vnímá TTIP jako ohrožení pracovního práva, stejně ji vnímají i evropské odbory veřejných služeb. Staví se proti snížení kvality života občanů, neboť společnost musí být formována ku prospěchu většiny, nikoli jen pro elity.

Radim Heduk (Idealisté.cz) se obává, že realizace TTIP by připravila milion lidí o práci a snížila mzdy o pětinu. Vyzdvihl, že proti růstu moci korporací se o víkendu protestovalo na 734 místech planety. Zástupce Anarchistické federace pod jménem Viktor Svoboda připomněl úspěšné protesty proti multilaterární dohodě o investicích, smlouvě ACTA či zasedáních G8. Odsoudil praxi, kdy z veřejných zdrojů byly zachraňovány soukromé banky a příjmy bankéřů, zodpovědných za hospodářskou krizi na přelomu desetiletí, a dodal, že »kapitál se odkryl jako saň, která chce žrát, ber kde ber« a politické elity jí i skrze TTIP mají umést cestu, včetně zbytků sociálního státu. Varoval před kanalizací hněvu lidí xenofobií vůči menšinám a před militarizací společnosti.

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) sdělila, že již tři výbory Evropského parlamentu se postavily vůči doložce ISDS, která by umožnila arbitráže korporací proti státům a demokratickým rozhodnutím veřejné správy, a rozhodně nejsou svolny se snížením spotřebitelských standardů, s útokem na veřejné zdraví či bezpečnost potravin. Za důležité označila rozšíření a prohloubení veřejné diskuse o TTIP v ČR, zvláště na půdě parlamentu.

Ivan Bartoš (Pirátská strana) uvedl, že o společenských problémech je nutno včas začít veřejně diskutovat a protestovat. Občané musejí promítat své názory a zájmy do referend a voleb, aby se tak podíleli na rozhodování, podtrhl expředseda strany.

Poslední slovo – na Palachově náměstí – patřilo reprezentantce z druhého břehu Atlantiku, Američance Morgan Henlyové, která přiblížila výhrady a protesty proti TTIP v USA. Prohlásila, že z těch, kteří se s obsahem smluvních jednání seznámí, se velká většina staví proti ní, poněvadž se obávají další konzumace GMO potravin a nejsou spokojeni se stávajícími pracovními podmínkami.

Akce se krom vzpomenutých zúčastnily mj. Alternativa zdola, Iuridicum Remedium, Mladí zelení, Strana demokratického socialismu, či platforma ČSSD Doleva, k vidění a rozmlouvání byli kupř. Jaroslav Foldyna, Jan Kavan či Marta Semelová, zhruba padesátka přítomných pocházela z žižkovského centra Klinika, která průvod oživila maskami a hudbou a také skandováním, jako »Hop, hop, hop, Tí tí í pí stop!«, »Kapitalismus – špína a hnus!«, »Svět patří lidem, ne kapitálu!«

Haló noviny, (pka)

Původní pozvánku na protestní akci naleznete ZDE.