Není čas otálet

Autor: Alexis Tsipras <(at)>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 21. 04. 2015

Stanovisko předsedy vlády Řecka a místopředsedy Strany evropské levice Alexise Tsiprase k nedávnému ztroskotání lodí ve Středozemním moři

Nedávná humanitární tragédie se stovkami obětí u pobřeží Lampedusy nás naplňuje smutkem i obavami. Nikdo z nás nemůže zůstat lhostejným, když ve Středozemním moři skončí stovky duší při jejich úsilí o útěk před válkou a chudobou.

Evropa se již nemůže odvolávat na nejvyšší hodnotu lidského života, pokud nemobilizuje vše k zastavení této probíhající tragédie.

Středozemní moře musí přestat být mořským hřbitovem a jihoevropské státy odkladištěm lidských duší. Středozemí bylo a musí se znovu stát kolébkou civilizace, komunikace, obchodu a lidskosti.

S naléhavou žádostí se obracím na vlády členských států Evropské Unie, aby bezodkladně formulovaly konzistentní plán k odvrácení probíhající humanitární krize, jíž čelíme.

Tříbodový plán musí:

  1. modernizovat mechanismy řízení migrace, vyhledávacích a záchranných operací ve Středozemním moři.
  2. podporovat státy evropského Středozemí, které přijímají mnohem větší počet imigrantů a uprchlíků, než jim umožňují jejich vlastní kapacity, a to především spravedlivou výpomocí s finančním břemenem za pohostinnost, jež nesou.
  3. podnikat diplomatické iniciativy pro mírové řešení konfliktu v Sýrii, Iráku a též v Libyji, abychom se mohli účinně vypořádat s džihádismem.

Telefonicky jsem kondoloval premiérovi Itálie panu Renzimu a vyjádřil hlubokou soustrast obětem této tragické události a také podporu jeho návrhu neprodleně svolat mimořádné zasedání Rady Evropy k migrační politice ve Středozemí.

Navíc jsem zopakoval svůj dřívější návrh ohledně svolání konference lídrů členských států Evropské Unie ze Středozemí, která by zemím, přímo zasaženým tímto fenoménem, umožnila lepší koordinaci a přenesla tuto záležitost mezi priority evropské politiky.

Není čas otálet. Prodlení může stát další životy.

Alexis Tsipras, 19. 4. 2015