Letní univerzita EL se letos koná v České republice

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 16. 05. 2015

Letošní, jubilejní 10. Letní univerzita Evropské levice se koná v termínu 8. až 12. července v Litoměřicích v České republice.

Letošní Letní univerzitu pořádá z pověření Strany evropské levice česká Strana demokratického socialismu ve spolupráci s členy klubu městských zastupitelů za KSČM v Litoměřicích.

V programu této akce jsou přednášky (jeden blok přednášek denně), semináře s panelovou diskusí (4 denně) a neformální diskuse organizované na místě z iniciativy účastníků. Přednášky a semináře bude simultánně tlumočena (čeština, angličtina,francouzština). Program je zatím připravován, jeho celkové zaměření lze shrnout jako „význam levice pro demokratickou Evropu“ . Bude rozčleněn do tří tématických okruhů (jimž budou věnovány jednotlivé dny akce), jejichž náplň je předběžně:

Účastnický poplatek je stanoven na 80 euro (základní výše; zahrnuje 4 noclehy v ubytovně, stravování 3x denně, materiály a dopravu z Prahy do Litoměřic a zpět). Za snížený poplatek bude možné se účastnit jen části programu, popřípadě zcela bez ubytování, nebo za příplatek použít kvalitnější ubytování v penzionu. Skutečnost, že se Letní univerzita koná nedaleko od Prahy, nabízí možnost účasti i zájemcům z ČR. Věříme, že tato možnost nezůstane nevyužita, napomoci by tomu mělo i to, že jednání bude tlumočeno do češtiny, zúčastnit se tedy poprvé mohou i zájemci bez hlubší znalosti cizích jazyků.

Další informace lze získat a kontakt navázat na adrese LITO2015@inbox.com.