Sobotní pochod proti Monsantu

Autor: Jan ©lemenda <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 24. 05. 2015

Dne 23. 4. 2015 proběhl v Praze již třetí ročník pochodu proti Monsantu.

Monsanto je společnost, která stála například za vývojem Agent Orange, použitým ve válce o Vietnam. Nyní je společnost Monsanto de facto téměř monopolem na výrobu čehokoli, co souvisí se zemědělstvím. Vyrábí např. Round-Up (přípravek na hubení plevelu, jehož hlavní složka Gyfosát je silným karcinogenem.

MonsantoNadto omezuje všude ve světě domácí maloproducenty biopotravin (homefarming), které se snaží šikanovat nejrůznějšími formami lobbingu za přijetí všelijakých zákonů, jež přikazují nebo naopak zakazují prodávat na běžném trhu produkty vypěstované jinými metodami než je extenzivní agrovýroba.

Monsanto je též producentem osiva, o kterém nevíme téměř nic. Nevíme, jak bylo upraveno, kde bylo získáno, ani procesy, které předcházejí jeho vzniku, tj. zda-li se nejedná o druhou či třetí generaci geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Zaměstnanci oddělení Public Relations v Monsantu se snaží zvrátit pochybnosti o etickém chování této firmy tím, že v pravidelných intervalech spouští kontra-propagandu, která je utkána z polopravd a někdy vyslovených lžích o tom, jak čestně a férově produkuje to, co pomáhá zvyšovat výnosy a vyrábí kompro na aktivisty, kteří poukazují na některé skutečnosti týkající se praktik Monsanta.

Jak víme z hodin chemie, základní složkou prakticky všech hnojiv je fosfor (P); tento nerost, v přírodě poměrně vzácný, bohužel nezadržitelně mizí. Takže pokud se bavíme o temné budoucnosti, kde nám nejspíš budou chybět některé prvky Mendělejevovy tabulky, jež jsou na rozdíl od zlata a diamantů opravdu velmi vzácné, tak dříve než spotřebujeme fosilní zdroje energie, může dojít k Phosphorus-peak[1].

Letos je téma společnosti Monsanto chápáno jako velmi závažné, právě v souvislosti s chystanou smlouvou TTIP, která může zabránit přijetí zákonů, jež by vyloučily některé produkty Monsanta a tedy „omezily“ maximalizaci zisků majitelů této soukromé společnosti.

Dlužno připomenout, že standardy ohledně hygieny, přípravy potravinářských produktů a chemie v agrotechnice jsou v USA mnohem měkčí a benevolentnější, než je tomu v Evropě. Harmonizace těchto standardů by uvrhla Evropu o 500 let nazpět v oblastech, které se týkají principů výživy.

Právě proto nemůžeme být lhostejní k této problematice, protože už dnes, když nakupujeme základní potraviny, nemůžeme si být v podstatě jisti tím, jak a z čeho jsou produkovány. SZPI ve spolupráci s ČOI a SZÚ se sice v ČR stará o to, abychom nepojídali vyložené jedy, na základě standardizovaných metod ověřování nezávadnosti potravin, avšak po přijetí TTIP mohou být pravomoci některých státních orgánů natolik omezené, že se do vaší chladničky a spíže mohou začít volně plížit nežádoucí potraviny, které vás budou léta pomalu zabíjet.

K podpisu aktivistům a účastníkům sobotního pochodu proti Monsantu bylo mj. předloženo trestní oznámení na současného ministra zemědělství, jenž ignoruje nebezpečnost glyfosátu v přípravcích vyráběných v licenci společnost Monsanto.

Jan Šlemenda (účastník pochodu proti Monsantu), 24. 5. 2015


[1] Poznámka: Peak-oil neboli ropný zlom byla ještě nedávno široce rozšířená teorie, která určovala vztah poklesu těžby, růst cen fosilních paliv a rostoucí náklady na výzkum nových nalezišť-stručně vyjádřená Gaussovou křivkou.