Atény, Blockupy a Evropa: Demokracie a solidarita nemají hranice

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Blockupy, Vydáno dne: 05. 06. 2015

Blockupy International podporuje týden mobilizace proti úsporným opatřením a volání po vytvoření alternativního Světového dne uprchlíků

V březnu jsme s desetitisíci lidmi z celé Evropy zabrali frankfurtská náměstí, abychom zablokovali otevření nového sídla ECB a abychom ukázali, že „jejich Evropa“ nemluví naším jménem a že nepovažujeme ECB, Trojku ani Evropu kapitálu za řešení „krize. Právě naopak, věříme, že nekonečná dluhová spirála potápí ekonomiky některých zemí, zatímco jiné nutí přijmout „reformy“, které dále rozdělují lidi na bohaté a na chudé, na domácí a na cizince, na hodnotné a na bezcenné. A jelikož politika škrtů umožňuje hromadění peněz v několika málo rukou, temné pravicové větry vanou z více stran, utvářejí bouře, zneužívají rozsáhlou sociální nerovnost a žádají si nová vyloučení, hranice a separatismus, jak názorně ukázaly volby ve Spojeném království. Vlády EU toto využívají k zavádění nových hranic, nových dělení a nových pravidel. Stejně jako pravicové síly i vládní reakce představují pouze problém, a ne jeho řešení.

Change4all

Ve Frankfurtu jsme také řekli, že Evropa není pouze slogan, ale že je to prostor pro naši společnou iniciativu. Naše Evropa je otevřeným prostorem pro solidaritu, vzájemnost, svobodu a práva, za která bojujeme. Stále si ale uvědomujeme, že bitva pokračuje! Lidé Řecka vystoupili proti vydírání a proti vládě elit, proti prekariátní Evropě úsporných opatření. Ve Španělsku se lidé právě rozhodli, že si vezmou částečně zpět moc „si vládnout“. Toto je jiskrou naděje, která vzplála a je připravena šířit se do dalších oblastí Evropy. Nicméně, elity chtějí právě tomuto zabránit. Žádné další paradigma nesmí být připuštěno, žádná alternativa otevřena. Výsledek této bitvy zjevně neurčuje pouze osud Řeků, ale nás všech.

Zároveň jsou v tomto prostoru desetitisíce lidí, kteří jsou nuceni překonat smrtící Středozemní moře. Každý den vzdorují Evropským pravidlům o odepírání vstupu a dožadují se svého práva na lepší život. Upravování mobility napříč kontinenty i mezi nimi je jedním ze základních aspektů současného kapitalismu. Tento způsob produkce, který je založen na rozdílném oběhu zboží, hodnot a lidí s rozdílnými právy podle toho, kdo je cizinec a kdo ne, podle toho, kdo může zůstat a kdo musí jít, podle toho, kdo má sociální práva a kdo ne. Následkem toho, zatímco lidé umírají ve Středozemním moři a mnozí občané z celé Evropy jsou tím pobouřeni, Evropští představitelé naproti tomu připravují vztyčení nových hranic a posunout je o něco dál ve jménu solidarity: to je nechutné!

20. června je Světovým dnem uprchlíků. Dvacátý červen je také prvním dnem týdne akce a solidarity s lidem Řecka (http://www.change4all.eu/).

Evropská solidarita s Řeckem

Pevně věříme, že nyní je čas jednat. S našimi přáteli a soudruhy z Řecka víme, že na výsledku naší probíhající bitvy proti úsporným opatřením záleží nám všem. Také víme, že ve světle pokračujících útoků na lidské životy nemůžeme zůstat jenom pozorovateli, ale musíme zakročit, konfrontovat vládnoucí síly a pokračovat v boji za naši svobodu stejně jako migranti, kteří každý den bojují proti omezování svých práv. Demokracie a solidarita nemají hranice: žádný dluh nemůže vydírat naši přítomnost, žádné hranice nemůže určovat, kdo je občan a kdo ne!

Proměňme 20. červen a následující týden v celé Evropě na dny skutečné solidarity a spojení. Využijme tento okamžik k vyhlášení Evropy bez hranic, Evropy práv a solidarity. Minulé roky jsme začali proces zmezinárodňování našeho boje proti škrtům nejen pomocí Blockupy. Neochvějně věříme ve vybudování nové formy skutečné demokracie na základě a s pomocí našich rozdílností a podobností. Věříme v zásah veřejnosti a radikální zásahy na ulicích s konkrétními akcemi občanské neposlušnosti. Jinou Evropu nemůžeme jen zmiňovat, ale i tvořit.

Chceme a měli bychom takto jednat v těchto nelehkých časech Všichni bychom měli být aktivní v následujících týdnech mobilizace mezi 20. a 26. červnem, stejně jako 13. června, když migranti budou demonstrovat za nepodmíněná evropská víza v různých italských městech a ve Frankfurtu. Demonstrace, akce, shromáždění se už plánují v Berlíně, Paříži, Římě, Bruselu a mnoha dalších městech během týdne solidarity. Náš čas je nyní a nenecháme ostatní za nás rozhodovat.

Solidarita bez hranic, budování solidarity zespoda!

Připojte se k týdnu Evropské mobilizace pro Řecko a vytvořme alternativní Světový den uprchlíků.

Blockupy International, 5. června 2015

Z anglického originálu
http://blockupy.org/en/6057/athens-blockupy-and-europe-democracy-and-solidarity-are-borderless/
přeložil Andrej Bóna