Ne úsporným opatřením! Ano demokracii!

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 29. 06. 2015

Pro běžného člověka je téměř nemožné, aby nějak efektivně pomohl řeckému lidu. Je tu však možnost nemlčet a vyjádřit s Řeckem svou solidaritu, třeba podpisem přeložené petice – odkaz na podpisovou stránku najdete na konci textu (mn).

Evropa je na rozcestí. Instituce Trojky se snaží zničit nejen Řecko; snaží se zničit nás všechny. Nyní je čas zvednout hlas proti tomuto vydírání ze strany evropských elit.

Příští neděli bude moci řecký lid hlasovat pro odmítnutí tohoto vydírání, tedy úsporných opatření, a hlasovat pro důstojnost – s nadějí na jinou Evropu. Tento historický okamžik vyžaduje od všech v Evropě, aby promluvili a zaujali postoj.

My všichni říkáme NE úsporným opatřením, penzijním škrtům a zvyšování DPH; my všichni říkáme NE chudobě a výsadám; my všichni říkáme NE vydírání a demontáži sociálních práv; my všichni říkáme NE strachu a ničení demokracie.

My všichni říkáme ANO důstojnosti, suverenitě, demokracii a solidaritě s občany Řecka.

To není konflikt mezi Řeckem a Evropou. Jde o dvě protichůdné vize Evropy: naše Evropa solidarity a demokracie, vytvořené zdola a bez uzavřených hranic; a jejich vize, která popírá sociální spravedlnost, demontuje demokracii, staví se proti ochraně nejslabších a proti zdanění bohatých.

Už stačí! Dost! Jiná Evropa je možná!

http://www.altersummit.eu/accueil/article/no-to-austerity-yes-to-democracy?lang=fr