Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje

Autor: Alexis Tsipras <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 24. 07. 2015

Výňatky z projevu premiéra Alexise Tsiprase v řeckém parlamentu 23. července 2015

K vyjednávání

„… Byli jsme vedeni k obtížnému kompromisu poté, co byly vyčerpány všechny limity a možnosti pro vyjednávání. Dosáhli jsme hranic řeckého hospodářství a bankovního systému. Ale současně jsme předvedli i limity dnešní Evropy, její meze a toleranci vůči demokratické volbě jejích obyvatel… Konzervativní síly – a o tom nemůže být pochyb – dosáhly Pyrrhova vítězství nad řeckou vládou, nad řeckým lidem, nad Řeckem. Nicméně, oni velmi dobře vědí, že ztratily něco velmi cenného: hegemonii, pocit jejich hegemonie v rámci evropského a světového veřejného míněn텓

K následujícímu dni:

„… Hned po schválení tohoto posledního – na základě dohody z 12. července – balíčku podmiňujících opatření ze strany Parlamentu, jsme nuceni se stejnou houževnatostí a stejnou bojovností znovu jednat, aby se utvářely podmínky následujícího dne, smlouvy o úvěru.

A protože výsledek tohoto jednání bude sloužit jako nástroj, beru to jako samozřejmost, že musíme využít trhlin, které jsem zmínil dříve. Musíme se snažit využít jakékoli možnosti politických a sociálních spojenectví v Evropě, abychom dosáhli co nejlepšího možného výsledku.

Abychom zlepšili konečné znění dohody ve prospěch velké společenské většiny, která tento boj uznává, která sdílí naše obavy. Většině, které dlužíme dnešní příležitost změnit opatření, která mají přímý negativní dopad, zlepšit je, přijít s vyrovnávacími opatřeními, nárokovat finanční prostředky, aby velké sociální skupiny mohly čelit co nejmenšímu možnému negativnímu dopadu…“

K tématu "Grexitu":

„… Je samozřejmým předpokladem, že aby toto mohlo nastat, nesmí se k jednacímu stolu vrátit téma „Grexitu“. Ne z naší strany. Mám na mysli naše partnery. Protože některým tento nápad, tento plán stále zůstává v mysli… Dokonce i nyní, několika dnů poté, byl na schůzce amerického a německého ministra financí nastolen právě tento argument, ta samá myšlenku, ten samý plán, a to německou stranou. A já to říkám proto, že bez ohledu na to, jaké dohody člověk dosáhne, bez ohledu na možný kladný finanční náhled, že bez ohledu na možnou vyhlídku zbavení se strašáka, který naši zemi pronásleduje posledních pět let, že pokud se některé osoby budou záměrně vracet k tomuto tématu, tak ten strašák nikdy nezmiz텓

K restrukturalizaci dluhu:

„… Dohoda, o které začneme zítra vyjednávat, také zahrnuje něco tak důležitého, co bylo také uvedeno, a co snad ještě důležitější: výslovný a jasný závazek k takové restrukturalizaci dluhu, aby se s ním dalo žít. A to je důležitý vývoj. Zatím se jednalo o tom, zda by restrukturalizace, změna splátkového kalendáře mohla nastat. Dnes je předmětem diskuse, ne zda to nastane, ale do jaké hloubky se půjde…“

K iniciativám vlády:

„… Počínaje zítřkem a souběžně s jednáním bude důraz politiky vlády kladen na čtyři hlavní oblasti s cílem dosáhnout postupné rekonstrukce země.

První oblastí je boj s korupcí a s osobními zájmy. Dnes jsme zveřejnili pro účely veřejné konzultace návrh zákona, který konečně skoncuje s nezodpovědností osobních zájmů a který zavádí systém transparentnosti v oblasti vysílání…

Zároveň přebíráme iniciativu v boji proti daňovým únikům prostřednictvím přímých akcí… Zahajujeme boj proti korupci a organizovanému zločinu tím, že konečně umožníme justičnímu systému, aby se nadechl a plnil své povinnosti. To je něco, co musím šťastně přiznat, že jsme byli v poslední době několikrát svědky.

Kromě toho zahajujeme dialog cílem podpořit významné reformy a potřebné změny týkající se politického systému. Zaměřujeme se na podporu cílených opatření na podporu nejslabších sociálních skupin. A samozřejmě se snažíme přilákat přímé investice do země, abychom kompenzovali trendy směřující k recesi v ekonomice…“

K ochraně základních bydlení před dražbou:

„… Chci z tohoto místa a co nejdůrazněji prohlásit, že změny v občanském soudním řádu, které se dnes v parlamentu schvalují a které vstoupí v platnost dne 1. 1. 2016, neohrozí ochranu primárních bydlení - žádné dražby primárních rezidencí nebudou. Ochrana primárních rezidencí touto vládou byla a bude i nadále konstantou… O svůj dům nepřijde žádný nezaměstnaný, dělník, člověk s malým platem, důchodce s nízkou penzí nebo ten, kdo dostal hypotéku v části dělnické třídy, v chudé nebo zanedbané čtvrti…“

„Prohrané souboje jsou ty, které se nikdy nekonaly!“

„… Někteří v této souvislosti tvrdí, že nezáleží na tom, zda je vláda tvořena stranami SYRIZA a ANEL nebo jinými stranami, které zemi vedly v předchozích letech. A mnohdy dokonce přirovnávají přítomnost levice ve vládě k úzkostlivé starosti o pozice v úřadu a zastávání funkcí.

Je mi z těchto prohlášení smutno. Nicméně nemám jinou možnost než se k nim vyjádřit.

Pokud jde o můj vlastní žebříček hodnot, přítomnost levice ve vládě nemá za cíl hledat vysoké úřady. Je to pevnost zájmů našeho lidu! Pevnost pro ochranu těch, kterým bylo ukřivděno! Pevnost pro velké třídní boje proti osobním zájmům v této zemi!

Pokud jde o mne, nemám v úmyslu tuto pevnost opustit. Nestaneme se zbabělci, ani nebudeme ignorovat naši odpovědnost, ani se nestaneme obhájci ztracených bojů. Protože jediné prohrané boje jsou ty, které se nikdy nekonaly!

Do bojů, které leží před námi, se dáme se stejnou bojovností, se stejnou vírou v naši sílu, se stejnou důstojností, a budou to souboje, které vyhrajeme.“

Pro web SDS přeložil Milan Neubert z oficiálního textu
http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/07/23/extracts-from-prime-minister-alexis-tsipras-speech-in-the-greek-parliament/