Virus nemoci Chamberlain-Daladier se ąíří Evropou jako mor

Autor: Jan ©lemenda <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 02. 10. 2015

Fejeton k neslavnému výročí Mnichovské zrady.

Středověk i novověk měl vľdy své silné figury i slabochy.

Svět se vąak za posledních 100 let natolik zmenąil, ľe dnes můľeme pozorovat jevy síly a slabosti rychlostí ąíření informace, která je sice pomalejąí neľ rychlost světla nebo zvuku ale dostatečně rychlá na to aby napáchala nevratné ąkody.

Poučení z 30. září 1938 souhrnně označované pojmem Mnichovská zrada je učebnicovým příkladem politiky appeasementu, jenľ téměř vľdy skončí válkou.

Na válku jsme připravováni i v těchto dnech a měsících, prakticky jiľ několik let ve spirálách, které mají opěrné body v první i druhé válce v Perském zálivu, v bezprecedentním útoku na Jugoslávii v r.1999 (bez přivolení RB OSN), okupaci Afghánistánu pod záminkou boje proti Tálibanu, likvidaci reľimu v Lybii ze vzduchu, rozbíjení Sýrie bezpilotními drony a občanskou válkou na Ukrajině vyvolanou zpoza její západní hranice. Za halasné účasti nevládních organizací sponzorovaných Západem.

Všechny tyto události jsou politikou klacku, který má zpráskat nějakého psa, kterého zrovna média označí jako zlého – bez důkazů, často se záměrem, který je obecenstvu dlouho skryt.

Dnes je to o to vtipnější, že skutečný světový hegemon pod pláštíkem šíření demokracie na nohou svých vojáků označuje a poté likviduje jako ty zlé psy právě osobnosti, které překáží jeho obchodním a geopolitickým zájmům. A neštítí se využít k podpoře své válečnické propagandy ani masové vraždy na svém vlastním obyvatelstvu, jako se to stalo v případě 11.září2001 v New Yorku. Nebo útokem na civilní letadlo Airbus 320 nad územím Donbasu a bez důkazů ihned označí jako viníka svého protivníka.

Je zřejmé, že právě rychlost šíření informace působí proti střízlivému rozumu a schopnosti uvažovat o fyzikální a technické podstatě těchto zločinů.

Září roku 1938 celému světu ukázalo, čím že to jsou platně uzavřené spojenecké dohody. Září roku 2015 celému světu ukazuje, jaká je míra demokracie v Evropských státech sdružených v unii, kde je pošlapána svrchovanost menších národů. Jedná se o zmutovaný virus, který bychom mohli nazvat Chamberlainovým–Daladierovým, totiž viirem jenž působí dočasné oddálení kataklyzmatu, jemuž se nelze vyhnout.

Faktor času, v němž se každý den tvoří nová a nová témata, jejichž účel nebo příčinu laická veřejnost odhalí až dlouho poté, co jsou spuštěna (pokud vůbec), způsobí, že pravá podstata je překryta hned novým zcela jiným aktuálním tématem, aniž by se to první dotáhlo do konce – ono to totiž ani nelze – lež má krátké nohy a nelze ji tedy dovést k úspěšnému závěru.

Pamatujme na to v týdnech, kdy aktuální VS OSN bude minulostí a projevy tam vyřčené zapomenuty a odváty časem. To, co se na nás všechny vbrzku chystá bude ještě odpornější než lži o 11.září 2001 nebo propaganda o neviditelné Ruské agresi na Ukrajině. A mnozí tím budou ovlivněni k aktům, jenž přinesou nové miliony mrtvých.

30.září 2015