Levicová feministka

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 08. 03. 2016

U příležitosti MDŽ se snad více než kdy jindy hodí vzpomenout velkých postav ženského levicového hnutí. Na územi bývalého Rakouska-Uherska mezi ně bezesporu patřila také A. Poppová, jíž věnujeme tento malý medailonek.

Adelheida Poppová (rozená Dwořak) se narodila 11. 2. 1869 v dělnické rodině v Inzersdorfu, který byl tehdy průmyslovým předměstím Vídně (a dnes je její součástí). Jako tovární dělnice se již v mládí zapojila do činnosti sociálně demokratické strany a v r. 1891 se stala členkou Vídeňského dělnického vzdělávacího spolku, o rok později pak spoluzakladatelkou a odpovědnou redaktorkou rakouského dělnického ženského měsíčního Arbeiterinnen-Zeitung. (Jeho vydavatelkou pak byla až do r. 1919.)

V roce 1893 se provdala za Juliuse Poppa, který pocházel z Bělotína na Přerovsku a byl členem vedení sociálně-demokratické dělnické strany a úzkým spolupracovníkem Viktora Aldera. Roku 1902 se podílela na založení Spolku sociálně-demokratických žen (téhož roku ovdověla).

Své mládí popsala v anonymně vydané autobiografii Mládí dělnice, jak je sama vypráví (Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin von ihr selbst erzählt; Mnichov 1909 - originál je dostupný na webu), k níž napsal předmluvu sám August Bebel. Později vydala mj. ještě knihy Ženská práce v kapitalistické společnosti (Frauenarbeit in der kapitalistischen Gesellschaft; Vídeň 1922) a dějiny počátků rakouského sociálně-demokratického ženského hnutí pod názvem Cesta k výšinám (Der Weg zur Höhe: die sozialdemokratische Frauenbewegung Österreichs; Vídeň 1929).

Během 1. světové války se stala organizátorkou ženských protiválečných aktivit a "hladových bouří", které charakterizovaly vnitropolitický vývoj v monarchii.

Po skončení války byla zvolena do předsednictva sociální-demokracie a tuto stranu zastupovala také ve vídeňském městském zastupitelstvu (Gemeinderat), o rok později pak byla zvolena do parlamentu (Nationalrat), kde pracovala až do r. 1934. Po přechodu Kláry Zetkinové do výkonného výboru exekutivy KI ji nahradila v pozici předsedkyně "Mezinárodního ženského výboru".

V roce 1933 odešla ze zdravotních důvodů z politického života. Zemřela krátce po připojení Rakouska ke "Třetí říši" (a - snad trochu symbolicky v předvečer MDŽ) 7. března 1939.

(podle internetových zdrojů napsal -jh-, 8. 3. 2016)