Naslouchat občanům

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 07. 07. 2016

Rezoluce k Transatlantickému partnerství v obchodu a investicích (TTIP) s USA, a k Souhrnné smlouvě o ekonomice a obchodu (CETA) mezi Kanadou a Evropskou unií a jejími členskými státy, přijatá Radou předsedajících EL

TTIP a CETA jsou více než obchodní smlouvy. TTIP se týká způsobu řízení našeho hospodářství, norem, standardů a pravidel, podle nichž žijí lidé v EU, v USA a na celém světě. Obě smlouvy mají přímý dopad na to, jaké budeme jíst potraviny, jaké služby nám mohou poskytovat naše obce, jakým rizikům budeme čelit jak spotřebitelé. Smlouva CETA je již plně dohodnuta a bude brzy předložena Evropské radě. Záměrem je, aby prorazila cestu TTIP. Její součástí je mechanismus ICS, který dá investorům nástroj jak se soudit s vládami, dojde-li k přijetí nových zákonů, které by snížily očekávané zisky. V Radě mají vlády členských zemí EU rozhodnout, zda potvrdí podpisy pod smlouvou. Mají rozhodnout, zda bude také parlamentům členských států umožněno hlasovat o CETA, či zda rozhodnou samy bruselské instituce. Mají rozhodnout, zda začne smlouva dočasně platit po ratifikaci Evropským parlamentem.

My, předsedající členských stran Strany evropské levice, vyzýváme všechny vlády zastoupené v Radě, aby hlasovaly proti podpisu CETA. Nepodrobujme veřejný zájem zájmům investorů. A pokud nemáte odvahu odmítnout podpis, vyzýváme vás, abyste v případě potřeby pozměnili návrh Komise tak, aby byla zajištěna demokratická procedura ratifikace ve všech členských státech Evropské unie a v Evropském parlamentu. A vyzýváme vás, abyste se postavili proti každé provizorní aplikaci smlouvy předtím, než proběhnou tyto demokratické rozhodovací procesy.

Miliony lidí v Evropě a Spojených státech vyšly do ulic aktivně protestovat proti TTIP. Strana evropské levice (EL) a její členské strany byly aktivní silou a účastníkem těchto protestů.

Žádáme EU a Komisi, aby naslouchaly evropským občanům. Evropská obchodní politika potřebuje zcela novou orientaci. Potřebujeme oceňovat hodnotu místní a regionální výroby a směny. Mezinárodně musíme pracovat pro environmentální a sociální udržitelnost globálního provázání hodnoty a obchodu. Žádáme skutečně moderní smlouvy podporující fair trade a důstojné pracovní podmínky, zabraňující sociálnímu a ekologickému dumpingu. O těchto smlouvách se musí veřejně a otevřeně diskutovat, protože každá smlouva vyjednaná za zády občanů, ale v těsné spolupráci s nadnárodními společnostmi, je urážkou demokracie.

Evropská komise by měla celý dohadovací proces zastavit, protože je nejvyšší čas se vrátit k spravedlivým a transparentním multilaterálním obchodním strukturám. Vyjednavači v mezinárodním obchodu by neměli obchodovat s hodnotami, které jsou zásadní pro život a jeho kvalitu, udržitelný vývoj a demokracii v EU, v USA a ve všech oblastech světa – zejména dnes v éře globálního propojení hodnot.

Rada předsedajících Evropské levice

Paříž, 1. července 2016

překlad jh