Stanovisko vedení SDS k současné vlně migrace do EU

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 16. 08. 2016

Stejně jako česká veřejnost jsme pobouřeni nárůstem terorismu v Evropě a znepokojeni současným nárůstem počtu uprchlíků a migrantů do EU, jenžž se stává potenciálním zdrojem terorismu vzhledem k nezvládnutí bezpečnostních prověrek těchto osob. Jedinou možžností, jak situaci řešit, vyjma přemrštěné reakce na bezprostřední ohrožžení, je důsledné prosazování univerzální deklarace lidských práv a OKAMŽŽITÉ zahájení stahování nikým nepozvaných vojenských kontingentů z Afghánistánu, Iráku, Sýrie, Libye a okupovaných palestinských území na Blízkém východě a zahájení diplomatických jednání ohledně budoucího uspořádání a vypořádání škod v arabském světě, způsobených nepromyšlenými, často silovými zásahy z vnějšku.

Předsednictvo SDS se shoduje jednomyslně na nutnosti okamžžitého zastavení vojenských intervencí na Blízkém a Středním východě, které nadále produkují nestabilitu v regionu, která se šíří i do oblastí Balkánu a jižžních států Evropy.

Vlny uprchlíků se stávají ilegálními migranty, protožže se nezastavují v první bezpečné zemi, za zónou bojů a bezprostředního ohrožžení, ale pokračují často další tisíce kilometrů do zemí, kde se jim pobyt jeví ekonomicky nejvýhodnější. Chápeme, žže péči o miliony uprchlíků nelze ponechat plně a výhradně na „hraničních státech“, ale pomoc těmto státům musí být organizovaná, a není možžno ji nahradit žživelným, nekontrolovaným a nekontrolovatelným pohybem osob přes hranice.

Jedině respekt k mezinárodnímu právu a právu na sebeurčení můžže zastavit vlny terorismu Evropě i ve světě. Nelze svévolně zasahovat na cizím území bez přivolení RB OSN.

Proto požžadujeme od nejvyššího velení NATO a také velení zahraničních kontingentů USA, Velké Británie a Francie okamžžité vyhlášení příměří se všemi skutečnými i domnělými nepřáteli a jednostranné stahování svých vojsk z destinací, jež nejsou jejich výsostným územím.

Rovn쾞 je potřeba soub잾ně svolat novou konferenci na půdorysu helsinského závěrečného aktu.

Bez těchto předpokladů nelze uspokojivě dosáhnout žžádné stabilní situace, jižž si ale dlouhodobě vyžžadují občané EU, kteří jsou frustrováni trvalým zhoršováním bezpečnostní situace, často v jejich bezprostředním okolí. Jakmile ustanou vojenské intervence mimo území EU, ježž je nutno za kažždou cenu bránit, pak bezpochyby nastane vhodná chvíle na jednání se všemi stranami, které se rovn쾞 oprávněně cítí být ohrožženy ze strany EU a NATO. Je nepochybné, žže ani USA, ani jiné státy ve světě nemohou vnucovat jiným národům své vlastní hodnotové systémy - terorismus je reakcí na toto nevhodné vměšování.

Proto vyzýváme současné i budoucí reprezentace velmocí, aby bezodkladně zahájily kroky k řešení, jež bude mírové a beze ztrát dalších lidských žživotů.

Praha, srpen 2016