Porážka nebo vítězství?

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Okolní události našima očima, Vydáno dne: 16. 11. 2016

Tři poznámky na téma 17. listopad 19891. Byl to myslím Jaroslav Šabata, kdo před lety napsal, že čeští komunisté budou emancipováni tehdy, až pochopí, že Listopad 89 byl také pro ně vítězstvím, a také je osvobodil.

Dost často jsem se nad touto větou zamýšlel: chápal jsem její "ethos", vycházející z Marxova pojetí komunismu jako společnosti dovršující emancipaci a osvobození člověka tím, že jej osvobodí také od útlaku peněz a "společenské dělby práce", že každému otevře možnosti osobního rozvoje.

Nepochybně šlo tedy o hodnoty, které - ani členům strany a komunistům - předlistopadová společnost neposkytovala, a které, alespoň teoreticky, přinášela "Sametová revoluce".

Teoreticky, to je oč tu běží: jen sotva si jako své vítězství (nebo alespoň také své vítězství) mohl polistopadový vývoj vykládat (bývalý) komunista, který byl v jeho důsledku vyhozen ze zaměstnání (a nemusel to být zrovna někdejší politický pracovník nebo člen ozbrojených sborů), nebo který byl skandalizován či pronásledován za své někdejší postoje - a leckdy víceméně bez příčiny (příkladů ze svého okolí znám dost a dost).

Polistopadová společnost tak záhy začala bojovat s "rozporem slov a činů", s jevem, který byl evergreenem kritiky (a to i kritiky "shora") na schůzích KSČ v 80. letech.

2. Rozpor slov a činů mi přišel na mysl opět včera, když jsem procházel v Dejvicích jakousi improvizovanou galerií na počest Václava Havla - alejí asi třímetrových poutačů, ozdobených jeho fotografiemi v nadživotní velikosti (občas ve společnosti různých osobností) a citáty z jeho projevů a statí. (Přiznám se, že jich bylo tolik, že jsem jich viděl jen menší část.)

Musím konstatovat, že jen málokterý z uvedených citátů bych nepodepsal, a určitě všechny považuji za námět k přemýšlení.

Na Václava Havla ovšem lze snadno vztáhnout to, co napsal Karel Marx o jednom francouzském liberálním novináři, kterého revoluce v r. 1848 vynesla do funkce ministra zahraničí, a který pak musel každý svůj článek popřít alespoň jednou svou diplomatickou depeší. Právě tak Havel - jako prezident - musel téměř každý svůj článek popřít a negovat alespoň jedním svým "státnickým aktem".

Stačí vzpomenout jeho vztah k NATO, k bombardování na Balkáně, ale i k polistopadovým majetkovým přesunům či lustracím.

Jistě, mnohdy takzvaně "nemohl nic dělat", či se přiklonil k "menšímu zlu". Nevyžadovala si ale snad jeho pozice "morální autority", aby se jasně vymezil i za cenu případného odchodu z funkce? Protože to neučinil, sotva je možné jej bránit proti závěru, že byl koneckonců obyčejným pokrytcem, který lpěl na svém kousku moci právě tak, jako funkcionáři normalizující se KSČ na přelomu let 1968-9.

3. Pokrytectví - a to i pokrytectví zaštiťující se Havlem a humanismem. "láskou a pravdou", a bojem za demokracii - vidíme kolem sebe i dnes, v době "boje se Zemanem". Není třeba být podporovatelem Zemana na to, aby si člověk uvědomil pokrytectví těch, kdo se svatouškovsky rozhořčují nad proneseným "nesalonním" slovem z jeho úst, aby se jindy uvolněně rozesmáli v divadle či v kině nad přivalem vulgarit z úst některých idolů protizemanovského boje za slušnost. Jak se postavit k těm, kteří do Zemana "buší" za jeho protiperoutkovské výroky (které navíc neměly jako hlavní účel nějak hodnotit či zneuctít Peroutku, ale měly sloužit jen jako určitá ilustrace), a přitom sami ze sebe sypou nenávistné a hrubě zkreslující články o těch osobnostech či dílech naší kultury, které se "nehodí do krámu" jejich vlastním dnešním postojům (a jde články, které chtějí zneuctít a na fakta se vůbec neohlížejí: naposledy jsem si takto "užil" útok Jana Urbana na Haškova Švejka)? Co si myslet o demokratech, kteří se dodnes nedokázali smířit s porážkou svého kandidáta ve volbách?

Bojím se, že se tímto selháním elit, opuštěním onoho proslaveného a obehraného "nejsme jako oni", a neustálým přikrmováním nenávisti a pohrdání vůči "nevzdělaným, venkovanům, milovníkům bůčku atd. atd." vyhloubil ve společnosti příkop, který se jen sotva podaří v dohledné době zasypat. A proto se - zatím? - nemohu odhodlat k tomu, abych Listopad 1989 považoval za výhru - rozhodně ne za výhru pro sebe.

Jiří Hudeček, 16. 11 .2016