Jiný svět je moľný s Jean-Luc Mélanchonem

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 23. 04. 2017

Čtyři dny před prvním kolem prezidentských voleb ve Francii vyzvalo dvě stě univerzitních výzkumných pracovníků a učitelů k podpoře Jean-Luc Mélenchona, kandidáta „Vzpurné Francie“, jako k „volbě z rozumu“. Jean-Luc Mélenchon má oficiální podporu Strany Evropské levice. (mn)

V této prezidentské kampani, která rozvrací všechny znaky politické hry, musíme pamatovat na zásadní význam těchto voleb, které určí pro Francii, ale i pro Evropu hlavní směry politického, hospodářského a sociálního rámce budoucích let. Je především nutné rozhodovat o otázkách veřejné politiky, o programech kandidátů a o jejich schopnosti je prosazovat. Naše angažovanost nevyplývá z bezpodmínečné podpory jediného kandidáta: je primárně rozumová a vychází z kritérií, která považujeme za rozhodující.

Začněme tím, že každý rozumný projekt emancipace musí dnes vzít za výchozí bod reality změny klimatu a potřebu ekologické transformace, která zahrne radikální změny v našem způsobu výroby a spotřeby. Je zřejmé, že tento zlom nelze provést v současném neoliberálním rámci a že bude vyžadovat masivní vládní intervence s cílem hluboce proměnit náš ekonomický a ekologický model.

Projekt, který podporujeme, musí dosáhnout současně skutečné ekonomické a sociální transformace, bez kompromisu s dominantními silami financí a velkých průmyslových lobby, a musí bojovat zuby nehty, aby se podstatně snížila chudoba a nerovnost, aby se obnovily veřejné služby a posílila síla zaměstnanců v podnicích.

Tento projekt musí také skoncovat s katastrofální politikou ve vzdělávání a výzkumu, která stále více přenechává školy a university diktátu trhu pod falešnou záminkou „autonomie“, jednoduchým synonymem pro rozšířenou hospodářskou soutěž. Tato politika jen zvyšuje nejistotu u učitelů a výzkumníků a reprodukuje nerovnost u mládeže naší země. Je proto nezbytné obnovit jejich pracovní podmínky i pedagogické svobody nezbytné pro plnění jejich poslání.

V rozporu s vůlí Francouzů a Holanďanů lidí, kteří se v roce 2005 jasně vyslovili, tvoří současný rámec evropských smluv svěrací kazajku, která upřednostňuje dividendy na úkor mezd a brání jakékoliv odvážné hospodářské politice proti masové nezaměstnanosti a prekaritě. Neúnavně se podílet na rovnováze sil při novém založení evropského projektu je podmínkou pro jeho přežití a je nejbezpečnějším způsobem, jak zastavit vzestup krajní pravice na kontinentu. Stejně jako šestá republika vytvořená občany rozvine skutečně demokratické instituce, musí i nově založené instituce v Evropě konečně sloužit lidem, nikoliv financím a dominantním hospodářským silám.

Dodejme, že krásný humanistický projekt lidí Evropy, který je nyní v troskách a zneuctěn demokratickým deficitem EU, úspornými opatřeními a ostudný zacházením s uprchlíky, musí být bezpodmínečně rehabilitován: velkorysou politikou spolupráce s rozvojovými a rozvíjejícími se zeměmi a neúprosný bojem proti veškeré rasistické diskriminaci.

A konečně, když je v nebezpečí světový mír, zdá se být stále potřebnější jasná politika nezávislosti na hlavních mocnostech, ať jsou jakékoliv.

Ze všech kandidátů·jen Jean-Luc Mélenchon a program L'Avenir en commun předkládají návrhy, které reagují na tyto cíle, a co je ještě důležitější, zavazují se ke koherentnímu kolektivnímu přístupu, který mu může dát obsah a nezradí znovu voliče.

Dynamika jednoty dnes patří Vzpurné Francii: Mélenchonova kandidatura se stává jednotnou kandidaturou levice. Nerozhodná volební situace volá více než kdy jindy po hlasování na základě přihlášení se k projektu, nikoli po pseudoracionální kalkulaci předem odsouzené k neúspěchu, jak jsme viděli v primárkách.

Po letech rozhořčení a odporu vůči demokratické a sociální regresi nesmíme minout bezprecedentní příležitost, která nám nabízí realizovat inovativní program, ztělesňující podstatné pokrokové myšlenky, ať již jde o rozdělení bohatství, politickou ekologii či feminismus. Vyvinut v úzké spolupráci s kritickými intelektuály, se tento program apelující na inteligenci a solidaritu občanů jeví jako jediný schopný v krátkodobé a zejména dlouhodobé perspektivě zabrzdit vzestup krajní pravice.

Proto pro nás bude dne 23. dubna hlasem rozumu Mélenchon.

Původní text a 200 jmen signatářů naleznete zde:
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190417/un-autre-monde-est-possible-avec-jean-luc-melenchon

Pro SDS přeložil Milan Neubert