Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 21. 08. 2017

Připomínáme-li si výročí srpnové okupace, stojí také za to, připomenout si, jak se vyvíjelo hodnocení tohoto aktu, který měl zásadní, negativní důsledky pro prestiž a budoucnost radikální levice u nás a v celé Evropě. Za přečtení stojí stanovisko, přijaté československými komunisty jako první po Listopadu 1989 při výročí 21. srpna.

V těchto dnech si připomínáme 21. srpen 1968, kdy došlo k vojenskému obsazení naší země armádami pěti států Varšavské smlouvy. Hrubě tak bylo porušeno mezinárodní právo, státní suverenita a poškozeny zájmy našeho lidu. Tímto násilným aktem byl znemožněn nejvýznamnější pokus o reformu socialismu ve východní Evropě, ztracena šance k rozchodu se stalinismem, s jeho ideologií, politickými metodami, deformacemi a zločiny. Byla zmařena snaha o obrodu socialismu na nových, svobodných a demokratických principech.

Po srpnových událostech před dvaceti lety došlo k tzv. procesu normalizace, který způsobil postupnou všestrannou stagnaci a úpadek naší společnosti. Rozhodující podíl na něm mělo podubnové vedení KSČ. Většina těch, kteří v uplynulých dvou desetiletích stáli v čele komunistické strany a státu, už není členy naší strany, byli z ní vyloučeni. Těm, kteří byli za své názory a postoje k srpnu 1968, k politice bývalých vedení KSČ, postiženi či perzekvováni, se znovu omlouváme.

Jménem tisíců našich členů, kteří nejsou s posrpnovým vývojem nijak spojeni, kteří v neblahém období „normalizace“ žili a pracovali jako řádní občané, jménem těch, kteří poctivě usilují o obrodu a přeměnu naší strany, se hlásíme k myšlenkám Pražského jara 1968, k ideálům svobody a úsilí o demokratický socialismus.

Také naší straně umožnil listopad loňského roku to, abychom mohli pokračovat v cestě, kterou přerušil 21. srpen 1968. Dobře si však uvědomujeme, že nestačí jen se vracet. Chceme navázat na to nejlepší z minulosti naší strany. V nových společenských podmínkách bude KSČS působit a pracovat tak, aby se co nejprospěšněji podílela na demokratickém vývoji naší země. Jde nám o budoucnost, o spokojený a plnohodnotný život lidí práce, o sociální spravedlnost, rovná práva a šance pro všechny. V tom vidíme smysl další činnosti naší strany.


Rudé právo, 20. 8. 1990, str. 1.