Španělská vláda násilím vyvolává to, čemu chce zabránit

Autor: Gregor Gysi <(at)>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 02. 10. 2017

Prohlášení Gregora Gysi, předsedy EL

Každé obyvatelstvo má právo opustit svůj stát, ale nemůže si nárokovat území. To je možné jen se souhlasem celého státu. Právo na sebeurčení se vždy vztahuje na lid celého státu.

Lid Katalánska má ale právo vyjádřit svou vůli lidovým hlasováním. To ještě neznamená odtržení části španělského území. Ústřední vláda musí jednat s obyvateli a úřady Katalánska a najít řešení všech problémů. Když brání násilím vyjádření vůle katalánského lidu, a když způsobila zranění více než 800 lidí, sama provokuje odtržení Katalánska.

Násilí vůči lidem, kteří chtějí demokraticky vyjádřit svou vůli, musí okamžitě skončit.

To musí Evropská unie bezpodmínečně požadovat od španělské vlády.

Myslím, že nadto je naléhavě potřeba také politické zprostředkování.

Evropská levice podporuje politické řešení, jaké může být zahájeno pouze nenásilným dialogem.

Cokoliv jiného by především znamenalo konec demokracie ve Španělsku.

Berlín, 2. 10. 2017 (překlad jh)