Manifest za svobodu, bratrství a spolužití

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 03. 10. 2017

Společný dokument, přijatý 24. září zástupci levicových, sociálně a ekologicky orientovaných stran a koalic ve španělském a evropském parlamentu, v regionálních vládách a parlamentech a ve vedení měst a obcí.

Signatáři této výzvy, usilující o demokracii, svobodu, bratrství, dialog, spolužití a občanská, sociální a národní práva, jakožto představitelé milionů občanů z národů tohoto státu prohlašují, že:

Situace v katalánském konfliktu vyžaduje dialog a demokratická politická řešení.

Zadržení katalánských veřejných představitelů, zákaz politických shromáždění a akcí, policejní razie v tiskárnách a sídlech médií, zastavení časopisů, zákaz politických kampaní a násilné obsazení budov autonomní vlády ničí komunitní život a základní předpoklady demokracie a vytvářejí znepokojující naléhavou situaci.

Tváří v tvář situaci výjimečné povahy ohrožující demokracii považujeme snahu o dialog za základ řešení politických konfliktů.

Požadujeme od španělské vlády zahájení dialogu s katalánskou autonomní vládou a všemi politickými aktéry, v němž bude hledat politická řešení katalánského konfliktu, řešení, která umožní občanům rozhodovat o své budoucnosti formou referenda, o němž bude dosaženo shody se státem.

Dále požadujeme od španělské vlády, aby zanechala své politiky represí, protože tato politika ohrožuje základní svobody, na nichž je založena demokracie. Vláda nesmí 1. října bránit katalánským občanům ve vyjádření jejich názoru.

Zaragoza, 24. září (https://declaraciondezaragoza.org) (překlad jh)