Nová revoluce v Rusku

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 06. 11. 2017

Ministersto uvrženo do vězení - Kerenský uprchl - Lenin pánem Petrohradu?

Pod těmito titulky a ve výrazné úpravě na první straně vyšla 8. 11. 1917 v deníku Právo lidu zpráva o revoluci v Rusku, kterou přebíráme i na naše stránky. V odkazech pod článkem je i propojení na zprávu Národní politiky ze stejného dne ("Nový převrat na Rusi"), které nabízí zajímavou možnost srovnání.Z Vídně, 8. listopadu (K.k.) Z válečného tiskového stanu se oznamuje: Naše jiskrové stanice na severovýchodě zachytily dnes následující zkomolený jiskrový telegram, který byl zaslán z Petrohradu všem armádám. Provolání vojenského revolučního výboru. (V otevřené řeči, počátek telegramu chybí.)

Političtí vězňové se neprodleně osvobozují a bývalí ministři Konovalov, Kiškin, Tereščenko, Maljantovič, Nikitin atd. byli revolučním výborem uvrženi do vězení. Kerenskij uprchl.

Nařizuje se všem armádním organisacím učiniti opatření, aby Kerenskij byl ihned zatčen a vydán do Petrohradu. Každé nadržování Kerenskému potrestá se jako těžký státní zločin. V Petrohradě zvítězila revoluce dělníků a vojáků. Všeruský kongres delegátů dělníků a vojáků vyslovuje naději, že na železnicích zachová se pořádek a že provoz nebude ani na minutu přerušen.

Provolání Leninovců

Z Petrohradu, 7. listopadu (K.k.) v 11 hod. 40 min. večer. (Úředně) Delegáti tří kozáckých pluků, jsoucích posádkou v Petrohradě, prohlásili, že nebudou poslouchati zatímní vlády a nepotáhnou proti sovětu, že jsou však ochotni zaštítiti veřejný pořádek.

Odpoledne konal petrohradský sovět mimořádnou schůzi. Předseda Trockij prohlásil na ní, že zatímní vláda již neexistuje. Část ministů jest zatčena, rada republiky rozpuštěna. Lenin, uvítán trvalou pochvalou, promluvil řeč, v níž zdůraznil tři hlavní problémy demokracie:

1. Okamžité skončení války, za kterýmž účelem nová moc má navrhnuti válčícím příměří.

2. Odevzdání pozemků sedlákům.

3. Úprava hospodářské krise.

Shromáždění schválilo pak resoluci, v níž se vyslovuje přání, aby zmíněné problémy byly pokud možno rychle uskutečněny. Ke konci schůze bylo přečteno prohlášení zástupce menševické sociálně demokratické strany v sovětu, podle něhož strana, protože neschvaluje státního převratu, vystupuje z petrohradského sovětu.

Proklamace nové revoluční moci

Z Petrohradu, 7. listopadu v 9 hod. 25 m. večer (K.k.) (Úředně.) Minulý den přinesl jisté změny v povšechné situaci v hlavním městě, kde maximalistické hnutí učinilo nové, dost znatelné pokroky, aniž však vyvolalo nějaké nepokoje. Kolem 5. hodiny odpolední uveřejnil revoluční vojenský výbor sovětu proklamaci, ve které sděluje, že Petrohrad nalézá se v jeho rukou díky součinnosti posádky, která umožnila provésti státní převrat bez krveprolití. Proklamace prohlašuje dále, že nová moc navrhne neprodleně spravedlivý mír, odevzdá sedlákům pozemky a svolá ústavodárné shromáždění.

Leninovci žádají okamžité příměří a mír

Z Londýna, 8. listopadu (K.k.) "Reuterova kancelář" dostala od úřední petrohradské telegrafní agentury, která nalézá se v rukou maximalistů, zprávu, že maximalisté zmocnili se hlavního města a zatkli ministry. Lenin, vůdce hnutí, žádá okamžité příměří a mír.


Právo lidu, číslo 308, v pátek 9. listopadu 1917.

(Podle digitalizované verze novin připravil jh.)