Tisková zpráva z XIV. sjezdu SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Zprávy z akcí, Vydáno dne: 26. 11. 2017

V sobotu se v Praze konal řádný XIV. sjezd Strany demokratického socialismu (SDS). Vedle delegátů SDS se ho zúčastnila řada hostů z občanských a politických iniciativ, ale např. i místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš.

Hlavním tématem sjezdu byl volební debakl české levice, který vyvolal i otázku dalšího strategického postupu SDS. Ze zprávy předsednictva strany a následné diskuse vyplynulo, že příčin neúspěchu levice je celá řada – od personálních a programových problémů, které brání akční jednotě levicových sil, přes nedůvěru levicového elektorátu ve schopnost klíčových levicových politických stran hájit dostatečně jeho zájmy až po současné zintenzivnění ostrého konfliktu mezi monopolním národním a nadnárodním kapitálem, na nějž není česká levice připravena.

Za jednu z možností posílit žádoucí spolupráci roztříštěných politických levicových sil sjezd označil návrat k myšlence názorových platforem na půdě jedné politické strany. V tomto smyslu provedl sjezd na základě analýzy zkušeností sesterské německé Levicové strany (Die Linke) změnu stanov SDS, podle nichž se budou moci na životě strany podílet aktivně členové i registrovaní sympatizanti, a to nejen v základních organizacích, ale i v platformách názorového či věcného charakteru s právem určitého vymezení vlastního směřování a vnitřního života i s právem, aby byl případně zveřejňován jejich odchylný názor (votum separatum) při zachování závaznosti rozhodnutí strany jako celku.

XIV. sjezd SDS zvolil nový Celostátní výbor (CV), který na svém prvním zasedání zvolil předsednictvo strany v nezměněném složení. Sjezd SDS své jednání neukončil, ale pouze přerušil a uložil CV SDS, aby na základě výsledků vnitrostranické diskuse, s přihlédnutím k výsledkům jednání v první části sjezdu, jakož i s přihlédnutím k vnitrostátnímu politickému dění a jednání s politickými partnery a spojenci, připravil a svolal pokračování sjezdu v průběhu roku 2018.