K novým metám feminismu v Evropě!

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 08. 03. 2018

Prohlášení Marseillského fóra

U příležitosti Mezinárodního dne ženských práv, se my, organizace a osobnosti zastoupené na Evropském fóru v Marseille, stavíme na stranu žen, které se všude ve světě ozývají proti patriarchální dominaci a za rovnost.

Globální feministická vlny pod hesly "MeToo" a "Time'sUp", ale také odvážné boje polských, španělských a chorvatských žen s reakčními vládami, které usilují o omezení nebo zrušení práva na potrat, ukazují, že naše společnosti jsou připraveny bojovat za práva žen a dobýt nové mety.

Boj za rovnost pohlaví je emancipačním zápasem stejně zásadním jako boj za sociální, demokratický, mírový a ekologický vývoj. Musí se stát prioritou v EU a v Evropě i v jejích vztazích se světem. To předpokládá všestrannou politiku, která bere v úvahu všechny aspekty života, od rovnosti v odměňování po takové nastavení veřejných služeb, které by uvolnilo ženám čas a chránilo jejich zdraví. Také to předpokládá ratifikaci a efektivní implementaci Istanbulské smlouvy a ochranu žen mezi migranty, které za současného režimu nevstřícnosti Unie jsou postiženy nejrepresivnějšími formami násilí, obchodu se ženami a otroctví.

Protože taková politika si vynutí rozejít se s politikou škrtů a prekarity v práci, s militarismem a s pojetím Evropy jako pevnosti, věříme, že jednota a konvergence ženských zápasů jsou zásadní pro změnu Evropy.

Budeme se aktivně podílet na iniciativách k 8. březnu 2018, a opětovně vyzýváme, aby feministické organizace Evropy vystoupily nahlas se svými požadavky a sdílely své zkušenosti v rámci Evropského Progresivního Fora, které se bude konat 9.-11. listopadu 2018 ve Španělsku. (překlad jh)