President dr. Hácha odjel do Berlína

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 13. 03. 2018

ČTK - Praha 14. března (1939)/Lidové noviny 15. března 1939

President republiky dr. Emil Hácha odcestoval dnes o 16. hodině z Masarykova nádraží v Praze zvláštním vlakem do Berlína k návštěvě říšského kancléřa Adolfa Hitlera. Presidenta republiky doprovází na jeho cestě ministr zahraničních věcí dr. Frant. Chvalkovský. Na nádraží přišli se s presidentem republiky a ministrem zahraničních věcí rozloučit předseda vlády Rudolf Beran, ministr dopravy generál Eliáš, provázen vedoucími úředníky ministerstva dopravy, vyslanec dr. Krno a ministr dr. Havelka; z německého vyslanectví byli přítomni správce vyslanectví charge d´affaires Henke, legační rada šl. dr. Heinz Prokesch a tiskový atašé šl. dr. Gregory.President republiky dr. Emil Hácha, kterému připadlo těžké břemeno usměrňovat vývoj politických osudů Českého národa po rozhodnuti čtyř velmocí v Mnichově, vyznačil už ve svých dřívějších projevech, že svoje poslání vidí v tom, aby stát, jemuž stojí v čele, respektoval skutečnost, kterou tvoří historické a zeměpisně včlenění českého státu do mocenské oblasti říše německé. Jako nejodpovědnější muž za naše zítřky v této chvíli rozhodl se president republiky sjednat sám osobně jasno o cestách, kterými se náš národ a stát má nyní brát.

Po úradě s vládou odjel dnes odpoledne o 16. hodině v průvodu ministra zahraničních věci dr. Františka Chvalkovského do Berlína, aby navštívil vůdce německé říše. Provázíme svého presidenta na této cestě upřímným přáním, aby jeho čestné a mužné poslání ve službách národa bylo korunováno úspěchem, který by umožnil dát pevné a trvalé základy loyálnimu sousedskému poměru a klidnému soužití našeho malého státu s velkou říší národa německého.

Je naši povinnosti v této chvílí, abychom všichni myslili na našeho presidenta a ministra zahraničních věcí a abychom ničím nerušili jejich pro život národa tak významné poslání. Budeme si vědomi, že v těchto okamžicích jde o všechno a že v takových chvílích jen národ, který nemá sám k sobě dosti lásky a úcty, by mohl nerozvážností a neklidem ohrožovati svoji budoucnost. Naší povinností i přes těžké rány, které nám byly zasazeny, je zachovat si vůli žít důstojně a poctivě. Proto všichni do jednoho šiku! Svorni a jednotni doveďme se ukázněně postavit za muže, který nese dnes ze všech nás největší břímě odpovědnosti nejtěžší.

Vyzýváme všechny občany v zemi České a i Moravské a zvláště v Praze a v Brně a ve všech větších místech, aby se nedali strhnouti k žádným nerozvážným činům. Musíme v zájmu naší vlasti, v zájmu svých dětí žádat od vás všech oběť a beránčí trpělivost a snášenlivost zvláště vůči občanům národnosti německé. Nedejte se nikým a ničím strhnout a vydráždit. Buďte ukáznění, klidní, rozvážní, to je jediná zbraň našeho národa.

Lidové noviny, 15. 3 .1939