Rezignace presidenta republiky

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 19. 04. 2018

Dopis A. Novotného Národnímu shromáždění
(V rámci seriálu dobových dokumentů o roce 1968.)


Vážení soudruzi poslanci,

oznamuji Vám, že jsem se rozhodl rezignovat na funkci presidenta Československé socialistické republiky. Toto své rozhodnutí jsem učinil po bedlivé úvaze, vycházeje z vnitřní situace, která u nás v současné době je, dále z toho, abych pomohl svým krokem k dalšímu rozvoji socialistické společnosti, k upevnění naší socialistické vlasti.

Prosím, abyste mi uvěřili, že po dobu své činnosti jako president republiky jsem se snažil vycházet vždy ve své práci ze zájmů našeho pracujícího lidu, ze zájmů naší vlasti, ve shodě s našimi socialistickými cíli.

Snažil jsem se, abych i jako president republiky přispěl k upevnění mezinárodního postavení naší republiky a zabezpečení její bezpečnosti.

Do funkce presidenta republiky jsem byl navržen ústředním výborem Komunistické strany Československa a schválen Vámi, soudruzi poslanci.

Své rozhodnutí odstoupit z funkce presidenta republiky jsem již oznámil předsednictvu ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Prosím, abyste vzali na vědomí mé poděkování za Vaši spolupráci se mnou.

Přeji naší socialistické vlasti, Československé socialistické republice, nových úspěchů na její cestě vpřed v zájmu našeho lidu, v zájmu pokroku a míru.

Se soudružským pozdravem

A. NOVOTNÝ v.r.

V Praze dne 22. března 1968

Hned v sousedství bylo zveřejněno komuniké z jednání předsednictva ÚV KSČ, které záležitost "vyřídilo" několika řádky následovně:

"Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa projednalo na své schůzi dne 21. března politickou situaci utvářející se v současných dnech v souvislosti s výzvami, aby se soudruh Antonín Novotný vzdal funkce presidenta republiky.

Předsednictvo ÚV KSČ vyslovilo po jednání souhlas se žádostí soudruha A. Novotného o uvolnění z funkce presidenta republiky. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu odejde soudruh A. Novotný na odpočinek."

Rudé právo, 23. 3. 1968, str. 1