70 let od Nakby

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 16. 05. 2018

Prohlášení Strany evropské levice

Před 70 lety, 14 .5. 1948 vyhlásili sionisté stát Izrael bez ohledu na plán OSN, který počítal s rozdělením území, souběžným ustavením židovského a palestinského státu, a s Jerusalémem jako městem pod mezinárodní kontrolou OSN. Následující den - 15. květen - si Palestinci připomínají jako den katastrofy - Nakba - pro palestinský lid. Mezi roky 1948 a 1949 bylo 500 až 600 palestinských vesnic zlikvidováno sionistickými ozbrojenci a na 711 tisc Palestinců bylo vyhnáno a deportováno ze svých domovů a své půdy. Vznikl tak velký a dosud nevyřešený problém uprchlíků, kterým se Valné shromáždění OSN zabývalo ve své resoluci 194 z r. 1948. Ta uznává právo palestinských uprchlíků na návrat.

Expanze Izraele po šestidenní válce r. 1967 ještě prohloubila tento konflikt izraelskou okupací Západního břehu, Východního Jerusaléma a Gazy, a následně ještě posilováním a rozšiřováním okupace výstavbou osad, čímž se na Západní břeh a do Východního Jerusaléma přistěhovalo přes půl milionu židovských osadníků. Gaza je dnes palestinskou entitou v izraelském obležení.

Tím, že prezident USA Trump uznal v prosinci 2017 Jerusalém jako hlavní město Izraele, se jednoznačně zhoršila situace a přibylo násilí.

Izraelské síly eskalovaly násilné útoky proti palestinské mládeži protestující na hranicích Gazy. Den před Nakbou, 14. května, bylo zastřeleno 52 protestujících a více než 1200 zraněno (podle agentury Associated Press). Uznání Jerusaléma jako hlavního města Spojenými státy bylo signálem, že USA je v konfliktu otevřeně na straně Izraele a že není neutrálním prostředníkem. Izraelská expanze na Západním břehu dostala zelenou a otevřela se tak možnost další destrukce palestinských domů a vytváření prostoru pro narůstání a přibývání izraelských osad.

Za této situace vyzýváme mezinárodní společenství, aby se neprodleně chopilo iniciativy k znovuzahájení mírového procesu v kontextu závěrů OSN a mezinárodního práva.

V souladu s rezolucemi OSN podporuje Evropská levice požadavek palestinského lidu na spravedlivý mír: ustavení životaschopného palestinského státu na Západním břehu v souladu s hranicemi z r. 1967 a s Východním Jerusalémem jako hlavním městem, který by existoval souběžně s Izraelem, a s právem palestinskcýh uprchlíků na návrat, jak to předpokládá rezoluce Valného shromáždění OSN 194. Uznání palestinského státu co možná největším počtem států a institucí je důležitým krokem v tomto směru.

Ve stejném duchu podporuje Evropská levice stupňování politického tlaku na izraelskou vládu, aby zastavila a napravila politiku zakládání osad a aby se zcela stáhla z okupovaných palestinských území.

Spravedlivé řešení palestinsko-izraelského konfliktu je klíčem k postupnému překonání konfliktů na Blízkém východě a v arabském světě. Zasazujeme se o trvalou aktivitu k posílení míru na Blízkém východě. Je nezbytné vrátit se k hledání politických řešení.

Jako evropské levicové strany usilujeme o silný tlak na EU a vlády jejích členských států, aby ve spolupráci s Evropským parlamentem pracovaly pro iniciativy na národní a evropské úrovni, které by usilovaly o životaschopné řešení palestinské otázky v souladu s rezolucí OSN.

EL 14. 5. 2018 / Překlad Jiiří Hudeček