logo SDS
Dnešní datum: 15. 01. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 32
Prům. 26.1
21 denni
Max. 802
Prům. 665.2

Nyní si čte web : 35 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 700 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|

Sozialismus oder Tod
(Milan Neubert, International, 22.02.2004)
PDS schenkt ihren Nachbarn zu wenig Aufmerksamkeit
Ich habe mit großen Interesse das Interview "Europäische Linkspartei befördert die Öffnung der KSCM" mit Stanislav Holubec (KSCM) auf den Internetseiten von lavka.info gelesen. Mit Blick auf die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Tschechien sowie auch auf den Generations- bzw. Altersunterschied zwischen Stanislav und mir, möchte ich ein paar Bemerkungen und Kommentare an das Interview knüpfen.

Socialismus nebo smrt
(Milan Neubert, Okolní události naąima očima, 22.02.2004)
S velkým zájmem jsem si přečetl na stránkách www.lavka.info rozhovor se Stanislavem Holubcem pod názvem „Europäische Linkspartei befördert die Öffnung der KSCM“ („Evropská levicová strana urychlí otevření se KSČM“). S ohledem na rozdíly kulturního prostředí mezi Německem a Českem i na věkový rozdíl mezi mnou a Stanislavem (23 let) bude možná užitečné připojit pár poznámek, které si kladou za cíl osvětlit některé problémy ještě jinak.

Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství
(administrator, Stanoviska SDS, 31.01.2004)
CV SDS na svém zasedání 31.1.2004 jednoznačně podpořilo požadavky členů rybářských svazů v ČR a doporučuje parlamentu ČR při projednávání pozměňovacích návrhů zákona o rybářství vypustit ustanovení, která prakticky omezují výkon jejich rybářského práva.

SDS - výpis z registru MV ČR
(administrator, Dokumenty SDS, 29.12.2003)
Výpis
z rejstříku stran a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra
Tento výpis má pouze informativní charakter.
V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra.

Stanovy SDS
(administrator, Dokumenty SDS, 22.11.2003)
Úplné znění stanov schválených III. sjezdem Levého bloku, který se konal dne 21.6.1997 v Praze, ve znění změn schválených IV. sjezdem dne 13.12.1997, V. sjezdem dne 10.4.1999, VI. sjezdem dne 3.3.2001 a VII. sjezdem dne 22. 11. 2003.

Manifest demokratického socialismu
(administrator, Dokumenty SDS, 22.11.2003)
Přijato jako programový dokument SDS 3. zasedáním VII. sjezdu SDS 22. listopadu 2003 spolu s Programem SDS.

Teze programu SDS
(administrator, Dokumenty SDS, 22.11.2003)
Teze platného Programu strany, schváleného 22. 11. 2003.

Program SDS
(administrator, Dokumenty SDS, 22.11.2003)
Platný programový dokument Strany demokratického socialismu schválený 3. zasedáním 7. sjezdu SDS 22. listopadu 2003.

Stanovisko SDS k výročí 17. listopadu 1989
(administrator, Stanoviska SDS, 17.11.2003)
Zhroucení systému reálného socialismu u nás v listopadu 1989 považuje SDS za důsledek souběhu vnitřních i mezinárodních faktorů, mezi nimiž hrála významnou roli neschopnost tehdejšího vedení KSČ pokusit se po roce 1985 o řešení vleklé krize režimu. Snaha některých poražených hledat dnes hlavního viníka v M. S. Gorbačovovi svědčí o tom, že se vedení KSČ v kritické situaci opět spoléhalo na pomoc Moskvy.

Stanovisko SDS k připravované reformě
(administrator, Stanoviska SDS, 06.09.2003)
Souhlasíme s nutností zastavit další zadlužování státu, vyjadřujeme však přesvědčení , že existují i jiné možnosti a cesty, jak toto zabezpečit než jsou dosud předkládaná opatření.

Stanovisko SDS k referendu o přistoupení ČR k EU
(administrator, Stanoviska SDS, 07.06.2003)
Strana demokratického socialismu vyzývá občany České republiky: zúčastněte se referenda o vstupu ČR do Evropské unie a hlasujte pro vstup - navzdory odpuzující vládní mediální kampani!

Delegátům 31. sjezdu ČSSD
(administrator, Stanoviska SDS, 29.03.2003)
Delegáti 2. zasedání VII. řádného sjezdu Strany demokratického socialismu se na vás po projednání současné situace obracejí s naléhavou výzvou: zasaďte se o jasné vyjádření stanoviska ČSSD k současné agresivní válce USA proti Iráku.

Stanovisko SDS ke vstupu do Evropské unie
(administrator, Stanoviska SDS, 29.03.2003)
Podporujeme zapojení ČR do EU, kterou chápeme nejen jako nástroj evropské integrace a posílení váhy Evropy ve světě, ale zejména jako jeden z kroků na cestě k postupnému vyrovnání regionálních rozdílů.

Zum Überfall auf den Irak
(administrator, International, 20.03.2003)
Die Partei des Demokratischen Sozialismus (SDS) verurteilt ausdrücklich den Überfall auf den Irak durch die Streitkräfte der USA und ihre Alliierten. Die Vereinigten Staaten haben internationales Recht gebrochen und sind zum Aggressor geworden. Ihre Tat ist ein Verbrechen gegen die Menschheit und gegen den Frieden, sie ist eine Schändung der menschlichen Rechte, die durch nichts gerechtfertigt werden kann.

To the assault on Iraq
(administrator, International, 20.03.2003)
The Party of Democratic Socialism (SDS) condemns resolutely the assault on Iraq by the armed forces of the USA and their allies. The administration of USA broke rules of international law and became an aggressor. Their act is a crime against humanity and peace; it is a violation of human rights, which cannot be justified by anything.

Stanovisko SDS k přepadení Iráku ozbrojenými silami USA a jeho spojenců
(administrator, Stanoviska SDS, 20.03.2003)
Strana demokratického socialismu důrazně odsuzuje přepadení Iráku ozbrojenými silami USA a jeho spojenců. Spojené státy americké porušily mezinárodní právo a staly se agresorem. Jejich čin je zločinem proti lidskosti a míru, je pošlapáním lidských práv, které není ničím ospravedlnitelné.

Stanovisko SDS k politické situaci v ČR po volbě nového prezidenta
(administrator, Stanoviska SDS, 06.03.2003)
Vítáme ukončení dvouměsíčního martyria kolem volby prezidenta. Nedůstojné hrátky stran vládní koalice při navrhování kandidáta na prezidentský úřad podlamovaly ještě více i tak chatrnou důvěryhodnost naší politické scény doma i navenek.

Stanovisko SDS k současnému stavu zdravotnictví v České republice
(administrator, Stanoviska SDS, 22.02.2003)
Dnešní složitá situace v poskytování zdravotních služeb je důsledkem hrubých chyb polistopadových zásahů do podstaty tehdy nikoli ideálního, ale fungujícího systému zdravotnictví. Šlo o nedomyšlené, nekoncepční a mnohdy diletantské experimenty nové politické garnitury, podléhající buď vlastní euforii či politickým tlakům ukvapených pravicových vůdců.

„Morální selhání“ a skutečnost
(Jan Ritter, Okolní události naąima očima, 10.02.2003)
(esejistický doplněk k mediálnímu obrazu předlistopadové éry)

Pravdy každému přejte
(Jan Ritter, Okolní události naąima očima, 10.02.2003)
Text je třetím oddílem eseje Jana Rittera „Morální selhání“ a skutečnost

Žádné „zločiny komunismu“ neexistují
(Jan Ritter, Okolní události naąima očima, 10.02.2003)
Text je druhým oddílem eseje Jana Rittera „Morální selhání“ a skutečnost

Historie ještě nad socialismem neudělala kříž
(Jan Ritter, Okolní události naąima očima, 10.02.2003)
Text je prvním oddílem eseje Jana Rittera „Morální selhání“ a skutečnost

Novinář neprivilegovaných
(Vít Stanislav, Okolní události naąima očima, 05.02.2003)
(Připomínka ke stému výročí narození novináře Julia Fučíka)
Vrátit se k Fučíkovi, znamená vrátit se k době, která formovala názory a představy lidí na svět ve kterém žili a která jsou v mnohém aktuální do dneška. Kdo tu dobu nezažil, těžko může pochopit.

Stanovisko CV SDS k postoji vlády ČR a ČSSD k útoku proti Iráku
(administrator, Stanoviska SDS, 11.01.2003)
Strana demokratického socialismu vyslovuje své znepokojení a ohromení nad způsobem, kterým se členové naší vlády vyjadřují k vojenskému útoku proti Irácké republice a k účasti jednotek armády České republiky na něm.

Stanovisko CV SDS k válečným hrozbám USA vůči Iráku
(administrator, Stanoviska SDS, 07.09.2002)
CV SDS rozhodně odsuzuje válečné hrozby USA vůči Iráku. Zastáváme stanovisko, že tzv. "preventivní obrana" je v tomto případě jen jiným názvem pro nevyprovokovaný útok.

Stanovisko CV SDS k politickým aspektům povodní
(administrator, Stanoviska SDS, 07.09.2002)
Srpnové povodně, které zasáhly značnou část Čech a jižní Moravu, přinesly osobní tragédii tisícům našich občanů a nepochybně také výrazně ovlivní českou ekonomiku.

K socialismu s lidskou tváří
(administrator, Stanoviska SDS, 20.05.2002)
ODS se obává, že téměř 13 let po listopadovém převratu hrozí české společnosti návrat starých pořádků ve formě socialismu s lidskou tváří, kterou prý v parlamentu prosazují lidovci, sociální demokraté a komunisté.

Za suverénní palestinský stát
(administrator, Stanoviska SDS, 18.05.2002)
Strana demokratického socialismu podporuje požadavek neprodleně konstituovat suverénní palestinský stát a současně uznat existenci Izraelského státu ze strany okolních arabských států.

Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě
(administrator, Stanoviska SDS, 18.05.2002)
SDS se ztotožňuje s názorem, že v demokracie v ČR je porušována ve prospěch těch politických stran, které jsou zastoupeny v Parlamentě ČR, a je spoluautorem společného tiskového prohlášení devatenácti mimoparlamentních stran, které toto porušování dokumentuje.

Rakouská investice do českých poslanců
(administrator, Stanoviska SDS, 23.03.2002)
Česká republika dlouho čeká na zahraniční investice do perspektivních oblastí. Konečně jsme se dočkali! Kanály České spořitelny přiteče do české politiky 7,5 miliónu korun.

Pravicová sociální demokracie chystá liberalizaci
(administrator, Stanoviska SDS, 23.03.2002)
Evropská pravice oslavuje vítězství sociální demokracie v Portugalsku! Z pohledu české veřejnosti se to může zdát neuvěřitelné.

Stanovisko SDS k duąevnímu zdraví prezidenta Bushe
(administrator, Stanoviska SDS, 02.02.2002)
V souvislosti s válečným haraąením obsaľeným v Poselství o stavu Unie, které přednesl president Bush v kongresu, Celostátní výbor SDS vyjádřil znepokojení nad váľným zraněním hlavy, které utrpěl nedávno ve svém soukromí americký president.

Stanovisko SDS k úloze KDU-ČSL při rozpadu 4-koalice
(administrator, Stanoviska SDS, 02.02.2002)
Živořící katolický element v Čechách a na Moravě, který se zatím nedokázal vyrovnat s husitským požadavkem na oproštění církve od zlatého telete mamonu ani omluvit za vraždu svobodomyslného rektora pražské university v polovině minulého tisíciletí, tentokrát nahlas promluvil ústy lidoveckých politiků.

Stanovisko SDS k plánované návštěvě Gerharda Schrödera
(administrator, Stanoviska SDS, 02.02.2002)
Celostátní výbor SDS chápe, že vstup do Unie je zahraniční prioritou ČR, zodpovědně si uvědomuje, že jestliže chce ČR do EU vstoupit co nejsilnější ekonomicky, musí být silná i politicky, a toho rozhodně nedosáhne, jak ukazuje historická zkušenost, pod taktovkou Hitlerových a Henleinových pohrobků.

Jak Lenin udělal z konkrétního obecné
(Milan Neubert, Okolní události naąima očima, 23.01.2002)
aneb Kde asi soudruzi z NDR udělali chybu?
Žili jsme dlouho v uzavřeném systému. Někteří z nás od narození. Všechno bylo na první pohled jednoduché, stálé a nezměnitelné. Věci měly svá jména a setrvávaly na svých místech. Šlo se na ně spolehnout a bylo téměř zbytečné o některých přemýšlet.

Stanovisko SDS k pravicovému fundamentalismu
(administrator, Stanoviska SDS, 19.01.2002)
Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu si nyní zodpovědně klade otázku, jak je to vlastně s přístupem našich pravičáků k terorismu?

Stanovisko SDS k situaci před volbami
(administrator, Stanoviska SDS, 19.01.2002)
Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu v souvislosti s přípravou voleb konstatovalo, že předvolební kotel začíná kypět! Rada pro reklamu napomenula Klause za nevhodný billboard.

Stanovisko SDS k volebnímu zákonu, volbě presidenta a referendu
(administrator, Stanoviska SDS, 19.01.2002)
Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu uvítalo přijetí nového volebního zákona. Nový zákon jako kompromisní řešení za daných okolností považuje za celkem přijatelný.

Stanovisko SDS k odklonu politiky USA od podpory teroristů
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2001)
V souvislosti s brutálními útoky islámských náboženských fanatiků na města v USA Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu vyjadřuje podporu všem rezolucím OSN k boji proti mezinárodnímu terorismu i vzniku koalice na této bázi a vítá udělení letošní Nobelovy ceny míru Organizaci spojených národů, sdružujících 189 států, a generálnímu tajemníkovi OSN Koffi Annanovi za "přínos k lépe uspořádanému a klidnějšímu světu".

Stanovisko SDS ke Svobodné Evropě v centru Prahy
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2001)
Předsednictvo CV SDS vyzývá vládu, aby si přestala hrát na neústupné válečníky a neprodleně evakuovala expozituru Svobodné Evropy, jejíž řádná ochrana v centru Prahy je nemožná.

Stanovisko SDS k nereformovatelnosti české pravice
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2001)
Silně zmedializovaný vstup nové strany Cesta změny na politickou scénu ČR hodnotí PCV SDS jako neúspěšný pokus mladých ambiciózních politiků o reformu zprofanované politiky české pravice.

Levice, radikalismus a extremismus
(Milan Neubert, Okolní události naąima očima, 10.10.2001)
Článek o rozdílech mezi extremismem a radikalismem pro občasník Emancipace 2001/3

Stanovisko CV SDS ke vstupu do Evropské unie
(administrator, Stanoviska SDS, 03.03.2001)
Zahraničně politické stanovisko přijaté Celostátním výborem SDS 3. 3. 2001

Zur Lage und Geschichte der SDS
(Jiří Hudeček, International, 02.02.2000)
(einige Bemerkungen)
Die SDS (tschechische Partei des Demokratischen Sozialismus) trägt dieser Name seit dem IV. Kongress in Dezember 1997. Die Partei ist durch eine politische Vereinigung der ehemaligen SDL (Partei der Demokratischen Linke) und LB (Linksblock) in Juni 1997 entstanden, zuerst unter den Namen LB-SDL. Die jetzige Lage, Perspektiven und auch die Entwicklung der SDS ist am besten auf dem Hintergrund der Geschichte der (post)kommunistischen Linke zu begreifen.

Poznámky k postavení a historii SDS
(Jiří Hudeček, Z historie SDS, 02.02.2000)
Strana demokratického socialismu (SDS) nese své jméno od IV. sjezdu v prosinci 1997. Strana vznikla politickým sloučením bývalé Strany demokratické levice (SDL) a Levého bloku (LB) v červnu 1997, nejprve pod názvem LB-SDL. Současné postavení, perspektivy a vývoj SDS lze pochopit nejlépe na pozadí historie (post)komunistické levice.

SDS heute und morgen
(administrator, International, 13.11.1999)
(Die Lage und Perspektiven der tschechischen Partei des Demokratischen Sozialismus)

Stanovisko V. sjezdu SDS k akcím NATO v Jugoslávii
(administrator, Stanoviska SDS, 10.04.1999)
Strana demokratického socialismu publikovala své odmítavé stanovisko k agresi NATO proti suverénní Svazové republice Jugoslávie. Pokládáme letecké a raketové útoky proti vojenským a zejména civilním cílům za porušení norem mezinárodního práva, které nelze ospravedlnit žádnou účelovou doktrínou.

Stanovisko SDS k bombardování Kosova
(administrator, Stanoviska SDS, 24.03.1999)
Stavíme se rozhodně proti ohlášeným leteckým úderům NATO na Jugoslávii.

Je politika vždycky svinstvo?
(Zdeněk Mlynář, Okolní události naąima očima, 30.04.1994)
Zjednodušeně a nahrubo můžeme rozlišovat dvojí pojetí politiky: fundamentalistické a pragmatické. První chápe politiku jako prosazování cílů a hodnot odvozených z určité ideologie a morálky. Jeho stoupenci se proto mohou v politice chovat buď jako angažovaní straníci z přesvědčení (v krajním případě jako fanatici), ale mohou také, když je politika zklame, propadat politické apatii, odůvodněné obecně formulí, že „politika je svinstvo“.

Lze se poučit z „vítězného února”?
(Zdeněk Mlynář, Okolní události naąima očima, 27.02.1993)
Téměř půl století po únoru 1948 je tehdejší krach české demokracie stále více politicky využíván než objektivně analyzován. Do roku 1989 byl vydáván za nezbytnou podmínku vítězství socialismu, dnes je už čtvrtý rok vydáván za důkaz, že socialismus vede k národní katastrofě. Společným východiskem těchto protichůdných soudů zůstává nerozlučné spojení února 1948 se socialismem.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
595 (595 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
526 (526 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
476 (476 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
424 (424 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
607 (607 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
486 (486 hl.)
Prohnilý humanismus !!
426 (426 hl.)

Celkem hlasovalo: 3540


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.