logo SDS
Dnešní datum: 11. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 22
Prům. 10.7
21 denni
Max. 537
Prům. 270.3

Nyní si čte web : 54 uživ.

Počet zobrazených článků: 45 (z celkem 95 nalezených)

|0-50|50-95|

Stanovisko SDS k otázce předčasných voleb
(administrator, Stanoviska SDS, 26.02.2005)
SDS považuje konání předčasných parlamentních voleb vždy za selhání politické reprezentace a za projev nedokonalosti systému zastupitelské demokracie.

Všechny síly proti modrým záplavovým dešťům
(Milan Neubert, Stanoviska SDS, 18.02.2005)
Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu (SDS) se zabývalo aktuální politickou situací. Vyhodnotilo všechny dostupné informace včetně prohlášení poslaneckých klubů KSČM a ČSSD a dospělo k názoru, který je obsahem tohoto prohlášení.

Stanoviska a prohlášení SDS do konce roku 2003
(administrator, Stanoviska SDS, 10.12.2004)
Z této stránky se dostanete ke starších stanoviskům Strany demokratického socialismu nebo jejích orgánů k tehdy aktuálním otázkám života společnosti doma i v zahraničí:

Doporučení SDS občanům k podzimním volbám '04
(administrator, Stanoviska SDS, 02.11.2004)
Strana demokratického socialismu se jako malá levicová strana rozhodla v letošních podzimních volbách nekandidovat. Podporujeme však demokratickou účast lidí na politice všude tam, kde to má reálný vliv na jejich život.

Stanovisko SDS k Výroční zprávě BIS 2003
(administrator, Stanoviska SDS, 15.10.2004)
Strana demokratického socialismu je ohromena obsahem oficiální výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za r. 2003, v níž je označena za jeden z elementů levicového extremismu.

Stanovisko SDS k podzimním volbám '04
(administrator, Stanoviska SDS, 18.09.2004)
Strana demokratického socialismu se rozhodla po zvážení všech faktorů nezúčastnit se podzimních voleb do krajských zastupitelstev a do senátu.

Stanovisko SDS k budování raketové základny v ČR
(administrator, Stanoviska SDS, 12.07.2004)
Strana demokratického socialismu zaznamenala se znepokojením úvahy Bushovy administrativy o vybudování raketové základny v České republice jako součásti velkého antiraketového systému USA a se zděąením opakované servilní chování českých úřadů v této věci.

Návrh SDS na změnu zákona o sdružování v politických stranách ...
(administrator, Stanoviska SDS, 02.06.2004)
SDS vypracovala a předá parlamentní stranám paragrafovaný návrh zákona o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. SDS očekává, že si poslanci parlamentních stran návrh osvojí.
2. 6. 2004

Informace o možnosti individuálního členství
(administrator, Stanoviska SDS, 02.06.2004)
ve Straně evropské levice pro obyvatele České republiky

Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku
(administrator, Stanoviska SDS, 02.06.2004)
Rozhodnutí Strany demokratického socialismu

V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu
(administrator, Stanoviska SDS, 19.05.2004)
Předsednictvo Strany demokratického socialismu se zabývalo výsledky ustavujícího sjezdu Strany evropské levice v Římě a VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích a hodnotilo jejich dopady na politickou situaci v ČR.

Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL
(administrator, Stanoviska SDS, 18.04.2004)
Strana demokratického socialismu (SDS) vždy podporovala evropskou integraci, protože jde o objektivní proces přinášející levici nové možnosti. Proto SDS odmítala redukovat vznik a rozšiřování Evropské unie čistě na její ekonomickou dimenzi.

Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP
(administrator, Stanoviska SDS, 20.03.2004)
Celostátní výbor Strany demokratického socialismu hodnotí kladně postup předsednictva CV SDS v posledních měsících jak při zakládání Strany evropské levice, tak při snaze dosáhnout užší spolupráce s KSČM.

Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM
(administrator, Stanoviska SDS, 11.03.2004)
SDS považovala dlouhodobě KSČM z hlediska souladu programových cílů za svého strategického partnera, a proto si vykládala vstřícné kroky ze strany KSČM v poslední době jako výraz snahy překonat dnes již historickou roztržku před deseti lety, kdy vznikl Levý blok a Strana demokratické levice.

Stanovisko SDS k vyslání českých vojáků do Afghánistánu
(administrator, Stanoviska SDS, 26.02.2004)
Nasazení vojáků české armády v Afghánistánu je jen dalším důkazem devótnosti politické reprezentace České republiky. Její představitelé se nikdy nedokázali jasně postavit proti válečným akcím USA, po kterých jsou do komplikované a neřešitelné situace, vyvolané agresí, zatahovány náhradou za Američany jiné státy a jejich občané.

„Vítězný únor“ a SDS
(administrator, Stanoviska SDS, 24.02.2004)
Strana demokratického socialismu nehodnotí „Vítězný únor“ 1948 ani jako komunistický puč, ani jako revoluční nastoupení cesty lidu Československa k socialismu. Nemyslíme si ani, že se v období po 25. únoru 1948 jednalo o první historickou formu společnosti, usilující překonat vykořisťování plynoucího z kapitalistického soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Svou vlastní minulost vidíme jinak.

Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství
(administrator, Stanoviska SDS, 31.01.2004)
CV SDS na svém zasedání 31.1.2004 jednoznačně podpořilo požadavky členů rybářských svazů v ČR a doporučuje parlamentu ČR při projednávání pozměňovacích návrhů zákona o rybářství vypustit ustanovení, která prakticky omezují výkon jejich rybářského práva.

Stanovisko SDS k výročí 17. listopadu 1989
(administrator, Stanoviska SDS, 17.11.2003)
Zhroucení systému reálného socialismu u nás v listopadu 1989 považuje SDS za důsledek souběhu vnitřních i mezinárodních faktorů, mezi nimiž hrála významnou roli neschopnost tehdejšího vedení KSČ pokusit se po roce 1985 o řešení vleklé krize režimu. Snaha některých poražených hledat dnes hlavního viníka v M. S. Gorbačovovi svědčí o tom, že se vedení KSČ v kritické situaci opět spoléhalo na pomoc Moskvy.

Stanovisko SDS k připravované reformě
(administrator, Stanoviska SDS, 06.09.2003)
Souhlasíme s nutností zastavit další zadlužování státu, vyjadřujeme však přesvědčení , že existují i jiné možnosti a cesty, jak toto zabezpečit než jsou dosud předkládaná opatření.

Stanovisko SDS k referendu o přistoupení ČR k EU
(administrator, Stanoviska SDS, 07.06.2003)
Strana demokratického socialismu vyzývá občany České republiky: zúčastněte se referenda o vstupu ČR do Evropské unie a hlasujte pro vstup - navzdory odpuzující vládní mediální kampani!

Delegátům 31. sjezdu ČSSD
(administrator, Stanoviska SDS, 29.03.2003)
Delegáti 2. zasedání VII. řádného sjezdu Strany demokratického socialismu se na vás po projednání současné situace obracejí s naléhavou výzvou: zasaďte se o jasné vyjádření stanoviska ČSSD k současné agresivní válce USA proti Iráku.

Stanovisko SDS ke vstupu do Evropské unie
(administrator, Stanoviska SDS, 29.03.2003)
Podporujeme zapojení ČR do EU, kterou chápeme nejen jako nástroj evropské integrace a posílení váhy Evropy ve světě, ale zejména jako jeden z kroků na cestě k postupnému vyrovnání regionálních rozdílů.

Stanovisko SDS k přepadení Iráku ozbrojenými silami USA a jeho spojenců
(administrator, Stanoviska SDS, 20.03.2003)
Strana demokratického socialismu důrazně odsuzuje přepadení Iráku ozbrojenými silami USA a jeho spojenců. Spojené státy americké porušily mezinárodní právo a staly se agresorem. Jejich čin je zločinem proti lidskosti a míru, je pošlapáním lidských práv, které není ničím ospravedlnitelné.

Stanovisko SDS k politické situaci v ČR po volbě nového prezidenta
(administrator, Stanoviska SDS, 06.03.2003)
Vítáme ukončení dvouměsíčního martyria kolem volby prezidenta. Nedůstojné hrátky stran vládní koalice při navrhování kandidáta na prezidentský úřad podlamovaly ještě více i tak chatrnou důvěryhodnost naší politické scény doma i navenek.

Stanovisko SDS k současnému stavu zdravotnictví v České republice
(administrator, Stanoviska SDS, 22.02.2003)
Dnešní složitá situace v poskytování zdravotních služeb je důsledkem hrubých chyb polistopadových zásahů do podstaty tehdy nikoli ideálního, ale fungujícího systému zdravotnictví. Šlo o nedomyšlené, nekoncepční a mnohdy diletantské experimenty nové politické garnitury, podléhající buď vlastní euforii či politickým tlakům ukvapených pravicových vůdců.

Stanovisko CV SDS k postoji vlády ČR a ČSSD k útoku proti Iráku
(administrator, Stanoviska SDS, 11.01.2003)
Strana demokratického socialismu vyslovuje své znepokojení a ohromení nad způsobem, kterým se členové naší vlády vyjadřují k vojenskému útoku proti Irácké republice a k účasti jednotek armády České republiky na něm.

Stanovisko CV SDS k válečným hrozbám USA vůči Iráku
(administrator, Stanoviska SDS, 07.09.2002)
CV SDS rozhodně odsuzuje válečné hrozby USA vůči Iráku. Zastáváme stanovisko, že tzv. "preventivní obrana" je v tomto případě jen jiným názvem pro nevyprovokovaný útok.

Stanovisko CV SDS k politickým aspektům povodní
(administrator, Stanoviska SDS, 07.09.2002)
Srpnové povodně, které zasáhly značnou část Čech a jižní Moravu, přinesly osobní tragédii tisícům našich občanů a nepochybně také výrazně ovlivní českou ekonomiku.

K socialismu s lidskou tváří
(administrator, Stanoviska SDS, 20.05.2002)
ODS se obává, že téměř 13 let po listopadovém převratu hrozí české společnosti návrat starých pořádků ve formě socialismu s lidskou tváří, kterou prý v parlamentu prosazují lidovci, sociální demokraté a komunisté.

Za suverénní palestinský stát
(administrator, Stanoviska SDS, 18.05.2002)
Strana demokratického socialismu podporuje požadavek neprodleně konstituovat suverénní palestinský stát a současně uznat existenci Izraelského státu ze strany okolních arabských států.

Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě
(administrator, Stanoviska SDS, 18.05.2002)
SDS se ztotožňuje s názorem, že v demokracie v ČR je porušována ve prospěch těch politických stran, které jsou zastoupeny v Parlamentě ČR, a je spoluautorem společného tiskového prohlášení devatenácti mimoparlamentních stran, které toto porušování dokumentuje.

Rakouská investice do českých poslanců
(administrator, Stanoviska SDS, 23.03.2002)
Česká republika dlouho čeká na zahraniční investice do perspektivních oblastí. Konečně jsme se dočkali! Kanály České spořitelny přiteče do české politiky 7,5 miliónu korun.

Pravicová sociální demokracie chystá liberalizaci
(administrator, Stanoviska SDS, 23.03.2002)
Evropská pravice oslavuje vítězství sociální demokracie v Portugalsku! Z pohledu české veřejnosti se to může zdát neuvěřitelné.

Stanovisko SDS k duąevnímu zdraví prezidenta Bushe
(administrator, Stanoviska SDS, 02.02.2002)
V souvislosti s válečným haraąením obsaľeným v Poselství o stavu Unie, které přednesl president Bush v kongresu, Celostátní výbor SDS vyjádřil znepokojení nad váľným zraněním hlavy, které utrpěl nedávno ve svém soukromí americký president.

Stanovisko SDS k úloze KDU-ČSL při rozpadu 4-koalice
(administrator, Stanoviska SDS, 02.02.2002)
Živořící katolický element v Čechách a na Moravě, který se zatím nedokázal vyrovnat s husitským požadavkem na oproštění církve od zlatého telete mamonu ani omluvit za vraždu svobodomyslného rektora pražské university v polovině minulého tisíciletí, tentokrát nahlas promluvil ústy lidoveckých politiků.

Stanovisko SDS k plánované návštěvě Gerharda Schrödera
(administrator, Stanoviska SDS, 02.02.2002)
Celostátní výbor SDS chápe, že vstup do Unie je zahraniční prioritou ČR, zodpovědně si uvědomuje, že jestliže chce ČR do EU vstoupit co nejsilnější ekonomicky, musí být silná i politicky, a toho rozhodně nedosáhne, jak ukazuje historická zkušenost, pod taktovkou Hitlerových a Henleinových pohrobků.

Stanovisko SDS k pravicovému fundamentalismu
(administrator, Stanoviska SDS, 19.01.2002)
Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu si nyní zodpovědně klade otázku, jak je to vlastně s přístupem našich pravičáků k terorismu?

Stanovisko SDS k situaci před volbami
(administrator, Stanoviska SDS, 19.01.2002)
Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu v souvislosti s přípravou voleb konstatovalo, že předvolební kotel začíná kypět! Rada pro reklamu napomenula Klause za nevhodný billboard.

Stanovisko SDS k volebnímu zákonu, volbě presidenta a referendu
(administrator, Stanoviska SDS, 19.01.2002)
Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu uvítalo přijetí nového volebního zákona. Nový zákon jako kompromisní řešení za daných okolností považuje za celkem přijatelný.

Stanovisko SDS k odklonu politiky USA od podpory teroristů
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2001)
V souvislosti s brutálními útoky islámských náboženských fanatiků na města v USA Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu vyjadřuje podporu všem rezolucím OSN k boji proti mezinárodnímu terorismu i vzniku koalice na této bázi a vítá udělení letošní Nobelovy ceny míru Organizaci spojených národů, sdružujících 189 států, a generálnímu tajemníkovi OSN Koffi Annanovi za "přínos k lépe uspořádanému a klidnějšímu světu".

Stanovisko SDS ke Svobodné Evropě v centru Prahy
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2001)
Předsednictvo CV SDS vyzývá vládu, aby si přestala hrát na neústupné válečníky a neprodleně evakuovala expozituru Svobodné Evropy, jejíž řádná ochrana v centru Prahy je nemožná.

Stanovisko SDS k nereformovatelnosti české pravice
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2001)
Silně zmedializovaný vstup nové strany Cesta změny na politickou scénu ČR hodnotí PCV SDS jako neúspěšný pokus mladých ambiciózních politiků o reformu zprofanované politiky české pravice.

Stanovisko CV SDS ke vstupu do Evropské unie
(administrator, Stanoviska SDS, 03.03.2001)
Zahraničně politické stanovisko přijaté Celostátním výborem SDS 3. 3. 2001

Stanovisko V. sjezdu SDS k akcím NATO v Jugoslávii
(administrator, Stanoviska SDS, 10.04.1999)
Strana demokratického socialismu publikovala své odmítavé stanovisko k agresi NATO proti suverénní Svazové republice Jugoslávie. Pokládáme letecké a raketové útoky proti vojenským a zejména civilním cílům za porušení norem mezinárodního práva, které nelze ospravedlnit žádnou účelovou doktrínou.

Stanovisko SDS k bombardování Kosova
(administrator, Stanoviska SDS, 24.03.1999)
Stavíme se rozhodně proti ohlášeným leteckým úderům NATO na Jugoslávii.

|0-50|50-95|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1402 (1402 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1016 (1016 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
908 (908 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
682 (682 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1245 (1245 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
855 (855 hl.)
Prohnilý humanismus !!
671 (671 hl.)

Celkem hlasovalo: 6779


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.