Spuštěny nové webové stránky:


Ceníme si let 1945-48 i roku 1968


Co si myslíme o listopadu 1989? Přečtěte si:

  • naše stále platné stanovisko - nemáme co měnit!!

Okolní události našima očima - rubrika OUNO:

Dělník na levici (zde)
Euroústava a česká otázka (zde)
Jan Šverma (zde)
Nejsme jenom kompars (zde)
Pohled na výsledky krajských voleb (zde)
PDS zahájila v Postupimi svůj 9. sjezd strany (zde)
K Evropské levici a evropské levici (zde)
Solidarita v době globalizační (zde)
Padouch nebo hrdina? (zde)
Rada Karlu Hoffmannovi (zde)
Růžová etuda? (zde)
Politická strkanice (zde)
Aby mohla být polemika fundovaná (zde)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (zde)
starší příspěvky zde.

Na starých stránkách do 6. prosince 2004:

  Příspěvky zařazené v listopadu 2004
  Příspěvky zařazené v říjnu 2004
  Příspěvky zařazené v září 2004
  Příspěvky zařazené v srpnu 2004
  Příspěvky zařazené v červenci 2004
  Příspěvky zařazené v červnu 2004
  Příspěvky zařazené v květnu 2004
  Příspěvky zařazené v dubnu 2004
  Příspěvky zařazené v březnu 2004
  Starší příspěvky jsou ve stanoviscích, ve zprávách nebo v knihovně SDS.

Chceme reformu financí, žádnou deformu!


SDS podporuje existenci a činnost sociálního fóra


Přejeme si spolupráci levice, přečtěte si Vinohradskou výzvu.


Skončil VII. sjezd SDS

3. zasedání 7. sjezdu SDS se sešlo dne 22. 11. 2003 v Jihlavě. Hlavním bodem jednání bylo ukončení vnitrostranické programové diskuse a další postup SDS v nových podmínkách rozšíření EU.
SDS jako stabilizovaná a sebevědomá strana je připravena začít uskutečňovat své představy.
VII. sjezd SDS skončil.
Zprávu ze 3. zasedání VII. sjezdu najdete ZDE.

Členové nově zvoleného Celostátního výboru před Rebelem

Více ve zprávách.

Stav k 6. 12. 2004
     


SDS se vrátila z Říma jako zakládající člen
Strany evropské levice


Z Programu SDS:

Jsme levicovou demokratickou stranou, respektující plně pluralitu názorů a právo menšiny na obhajobu svého stanoviska. Máme upřímný zájem nezištně spolupracovat s nejrůznějšími sdruženími a iniciativami občanů,  působit činorodě všude tam, kde lidé mají své pracovní, sociální i osobní problémy, či se setkávají na základě společných zálib a zájmů.

SDS nabízí svůj
seriál k Evropské unii


SDS říká:
Hodnoty válku neospravedlňují


Z Manifestu demokratického socialismu:


Pasáž, která nás zaujala:

Část vystoupení D. Koldera na politbyru, z nichž vyplynulo, že Klement Gottwald byl grázl - 1962
Slova Ivana O. Štampacha o klíčích a demokracii - 2004
Z projevu Miloše Kopeckého na sjezdu Svazu dramatických umělců v roce 1987
Václav Bělohradský o zdroji bestiality - 27. 5. 2004

Naše hádanka:

tentokrát k "Vítěznému" únoru

Dokumenty, o nichž se hovoří

Nepublikovaný rozhovor s Kotrbou - 18. 5. 2004
Mitrofanov ke sjezdu KSČM - 17. 5. 2004
Rudozelený program KSČM - 15. 5. 2004
Dopis 16 poslanců ČSSD - 10. 2. 2004
S komunisty se nemluví - 9. 6. 2003
Analýza KSČM pro XXXI. sjezd ČSSD - březen 2003

Naše

starší ankety


Něco hledáte?

Zkuste vyhledávač Seznamu

Seznam