logo SDS
Dnešní datum: 23. 01. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 26.5
21 denni
Max. 802
Prům. 649.8

Nyní si čte web : 29 uživ.

Komentáře
ke článku: Stanovisko V. sjezdu SDS k akcím NATO v Jugoslávii
(ze dne 10.04.1999, autor článku: administrator)

Komentář ze dne: 12.03.2009 13:25:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Janus (@)
Titulek: jubileum zapomění
po deseti letech sice platí že "letecké a raketové útoky proti vojenským a zejména civilním cílům lze považovat za porušení norem mezinárodního práva", lidé jako by zapomněli. tehdy hučela náměstí, dnes 2/3 lidí vykazuje spokojenost s NATO a Klaus, který tekhdy jako předseda Sněmovny vyjadřoval svou distanci od této akce NATO, tak dnes plesá nad tím jaká je Aliance nástrojem sdílení hodnot a Přemysl Sobotrka tvrdí, že srbové už na účast ČR v humanitárním bombardování zapomněli.
Ve skutečnosti NATO nedalo od roku 1989 ani po roce 1999 odpověď jak se transformovat do nových časů po skončení studené války a na prahu krize zní nebezpečně připomínka na potřebu větší účasti Evropy na financování vojenské síly NATO. Co sleduje Francie, kdyžse chce zříci gaulistického odkazu a její geenrálové by měli usednout k řízení Aliance.
Pikantní je, že Rusko se brání rozšiřování NATO, ale to samo se bojí rizika, že by rozšiřování z něj udělalo pouhé bezpečnostní fórum bez reálné akceschopnosti (jako tomu bylo při nepovedené válce v Iráku, kdy spojenci vypověděli USA službu).
Disksue kolem Evropské obranné a bezpečnostní politiky je dost zmatená. Posílení evropského pilíře by nemělo mít jen finanční podobu, ale zejména podobu posunu od agresivní, preventivní války k obraně včetěn řešení nevojenských rizik. Za revizio stojí i strategie postupu vůči terorismu. Plivat na americký pilíř by bylo hloupým antiamerikanismem, ale přeci nebudeme američanům v krizi platit jejich vojenské programy o kterých mají sami pochybnosti (viz radar).
Přineslo NATO více bezpečnosti ? To je na diskusi, mezi fakty ale figuruje v každém případě 4 mrtví češi v Jugoslavii, 3 v Afgánistánu a 1 v Iráku. Také rozjitřené vztahy s Ruskem a poltika tvorby koalice ochotných dělící Evropu.

  
Komentář ze dne: 12.03.2009 16:19:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ALF (@)
Titulek: Re: jubileum zapomění
no dobrá, ale mezi pacifistickým extrémem a americkým patolizalstvím je pole pro poměrně složité bezpečnstí alternativy, kterým nikod nerozumí. Co tedy chcete lidem reálného nabídnout aniž by nevznikalo bezpečnostní vakuum ? Vystoupení z NATO jako KSČM, které se stejně nebude realiziovat a zajímá čím dále méně lidí ?
Ve skutečnosti asi půjde o další transformaci NATO a jeho doplňování jinými strukturami (EOBP, OBSE aj.). A pokud pominu nervozitu Rusů, když se něco přiblíží jejich hranicím, tak rozšiřování NATo a posilování jeho politického rozměru znamená opravdu de facto snižování jeho akceschopnosti.
Takže pokud jde o rozšiřování proč ne (navíc je to stejně věcí těch lidí v příslušných zemí a neměli bychom jim do toho mluvit) - hlavně ale říci co nebude příliš drahé a přitom tu dlouhodobě bezpečnost lidem poskytne.V dnešním znejistělém světe těžká otázka.

    
Komentář ze dne: 13.03.2009 15:53:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Janus (@)
Titulek: Re: Re: jubileum zapomění
pole pro bezpečnostní alternativy je přesně to o co mi jde. Nestačí jenom opakovat nechci NATO, je to relikt studené války a patří minulosti. Tak čemu patří ta boucnost ? Picasova holubice je málo.
Jde o transformaci bezpečnostních struktur jak v vojenské logistice, tak v politické a třeba i justiční oblasti. Němci píší o "vernezte Sicherheit", máme to fenomen "soft power". A kolektivní bezpečnost nemůže být o hlučku služebných zemiček cupitajících za jednou supervelmocí (jedno jestli SSSR či USA).
Při výročí vstupu ČR do NATO napsal socan Zaorálek : "Dnes se dostávají do popředí otázky ekonomické a sociální. Ekonomická krize je základ, na němž musíme prokázat, zda jsme opravdu silní. Další faktor jsou klimatické změny a celkově se měnící charakter bezpečnostních hrozeb."
I radikýální, sopcialistická levice by se měla vypořádat s takovými tematy. Potřebujeme zcela nové koncepce a vize a ne žít v stereotypech bipolárního světa z bezpečnostními hrozbami a la XX. století. Pak i to rozšiřování NATO bude vypadat jinak.

      
Komentář ze dne: 16.03.2009 07:54:56     Reagovat
Autor: [Egon] - E.T. (@)
Titulek: Re: Re: Re: jubileum zapomění
proti rozšiřování NATO, zejm. směrem na který je citlivé to Rusko (Ukrajina, Gruzie, Balkán) jsou dnes i v opoziční ČSSD. Co budou dělat až budou ve vládě je otázka sice zajímavá, ale ne zrovna aktuální. Navíc si možná vzpomenete na debaty když asi před pěti lety při posledním rozšiřování hlasoval tehdá v našem parlamentu stínový ministr obrany za KSČM poslanec Alexander Černý za rozšíření.
Tehdy prohlásil že je to prvotně věcí těch zemí a ČR by neměla ratfikaci takového kroku bránit. A hněv jeho strany padl na jeho hlavu, podobně jako na hlavy těch kteří hlasovali s ním - M.Ransdorf a J.Dolejš - kteří to navcí zdůvodňoali tou zlomyslností, že rozšiřování jen mění NATO z vojenského bloku v rozhádaný politický spolek a snižuje jeho akceschopnost. A že tedy přispívá k jeho odchodu ze scény. Ani to nepomohlo - tradiční volič naší starolevice nemá NATO rád v jakékoliv podobě.

        
Komentář ze dne: 16.03.2009 08:50:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Janus (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: jubileum zapomění
mně taky nešlo o to aby se levice nadchla pro rozšiřování NATO - ti Ivani mně sice se svými velmocenskými reflexy netrápí, ale proč je zase zbytečně dráždit ?
Spíše mi šlo o reálnější přístup v téhle oblasti - KSČM totiž teď ústy Filipa vypustila apel, aby ČR vystoupila z NATO. To snad nebude hlavní směr a úpriorita všech priorit, ne ?
Podle posledního průzkumu jen 4% občanů zásadně s NATO nesouhlasí, ostatní berou že nějakou bezpečnost potřebujeme ale nevědí jakou. Tak berou co je a v různé míře nadávají když to stojí m oc peněz a nebo dokonce lidské životy.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
600 (600 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
530 (530 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
481 (481 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
426 (426 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
610 (610 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
492 (492 hl.)
Prohnilý humanismus !!
431 (431 hl.)

Celkem hlasovalo: 3570


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.