logo SDS
Dnešní datum: 15. 01. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 32
Prům. 26.1
21 denni
Max. 802
Prům. 666

Nyní si čte web : 42 uživ.

Komentáře
ke článku: Očima druhých
(ze dne 02.05.2006, autor článku: Milan Neubert)

Komentář ze dne: 02.05.2006 11:42:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Tak to tedy pr !!!!
Pan Kroh říká : "....Navíc by se antikomunisté měli zamyslit nad tím, zda Stalin a jeho následovníci jednali skutečně jako komunisté, tj. v souladu s původními ideály socialistického hnutí nebo zda na myšlence komunismu pouze parazitovali při prosazování vlastních skupinových zájmů. Pokud by se řídili racionální logikou a nejen vlastními pocity a předsudky, museli by dojít ke stejnému závěru jako převážná většina dnešních komunistů, podle něhož byl stalinismus zradou komunismu a ne jeho projevem..."
A je to. To, co je odpudivého na realizaci myšlenky, prohlásíme za zradu původní křišťálové myšlenky a věc máme s krku ! Tak to tedy pr !
Leccos se dá pochopitelně zneužít, ale že by určité parametry určité myšlenky vůbec neovlivňovaly míru zneužitelnosti ?
Když je cílem zespolečenštění majetku, je nutno čekávat nejen robbespierovštinu v nějaké kritické situaci občanské války, válečného komunismu, ale neustálé ložisko, které po nějakých šesti letech přinese teror /SSSR od počátku 30. let/.
Když skončila diktatura Výboru pro veřejné blaho ve Francii r. 1794 v čele s Robb., Couthonem a Saint Justem, zformovala se díky cynickým parchantům morálně hluboko pod uvedenou trojicí /Tallien, Barras/ v podstatě měšťanská společnost, která se pak pernamentně reformovala až do sociální 4.republiky, která neznala hromadné tragédie celých sociálních skupin /ať už jakýchkoli/ aniž by se po letech musela příliš stydět /kromě zásahu proti Komuně žádný rozsáhlejší teror na teritoriu Francie/
Tvrdím, že myšlenka komunismu samotná byla určitým zvýšeným rizikem neblahých variant své aplikace prostě těhotná a ne že se nic z realizace myšlenek netýká /i jiných samozřejmě - nejde jen o komunismus/
Nesnáším takové to "myšlenka je to krásná, ale to víte lidi ..."
Je to pokrytectví a taky nestatečnost nést s myšlenkou, kterou vyznávám, dobré i zlé - stát při ní i přes její vlastní /té myšlenky/ vady ma kráse.


  
Komentář ze dne: 02.05.2006 14:48:20     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: Tak to tedy pr !!!!
Dobře že jste ten kočár zastavil, astreame, aspoň se můžeme v klidu podívat na ten problém, protože má v Krohově podání aspoň dvě roviny:
1) zda si dnes většina komunistů myslí, že stalinismus byl zradou komunismu
2) zda z původních komunistických ideálů nutně plyne (je projevem) zrůdnost typu "stalinismus"

S Vaší obecnou námitkou "nestatečnosti" souhlasím - jenže to přece jakékoliv lidské rozhodnutí změnit samovolný běh věcí s sebou nese potenciální "vady na kráse" projektu.

Já totiž nemám pocit, že by Kroh říkal "myšlenka je to krásná, ale to víte lidi ..." Ale třeba je můj pocit mylný.

    
Komentář ze dne: 03.05.2006 10:35:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!

"...Já totiž nemám pocit, že by Kroh říkal "myšlenka je to krásná, ale to víte lidi ..." Ale třeba je můj pocit mylný."

No tak on to řekl samozřejmě jaksi opisem - konstatoval, že stalinismus byl zradou komunismu - realizace byla zradou něčeho optimálního, něčeho, kde se nedostatkům /nedostatkům onoho optima, nedostatkům SAMOTNÉ myšlenky/ nikdo nevěnuje, to je vytčeno jaksi před závorku, každý se zabývá jen tím, kde, jak, v čem a kdy byla ona vzorová myšlenka špinavou praxi hnusně pošlapána atd.

Mě tento postoj trochu dráždí a mám pocit, že je v něm i cosi nemarxistického ....


      
Komentář ze dne: 05.05.2006 16:13:52     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
Asi stojí za to připomenout znovu JÁDRO problému: tj. je STALINISMUS (tj. nejen jako realizace, ale i jako jistý myšlenkový systém) NUTNOU součástí, vývojovým derivátem atd. KOMUNISMU?
Jistě jako vždy vše záleží na definici. Vždyť při trošičce (ale jen malinké) svévole bychom mohli použít místo slova komunismus i slovo SOCIÁLDEMOKRATISMUS (kdybychom se vraceli někam k r. 1860, ale nakonec SDDSR/b/ exiistovala mnohem později) a věta by pak zněla tak, že by s ní kolega astream sotva souhlasil :-))

        
Komentář ze dne: 07.05.2006 01:21:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
A víte, že jó ! Rád bych připomněl svá slova uvedená shora :
"Je to pokrytectví a taky nestatečnost nést s myšlenkou, kterou vyznávám, dobré i zlé - stát při ní i přes její vlastní /té myšlenky/ vady ma kráse."

          
Komentář ze dne: 07.05.2006 08:46:33     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
Abychom ale, astreame, nebyli jen negativní a zároveň fakticky nezodpovědní. Ono asi nestačí jenom být statečný a nést na praporu možné negativní konsekvence (vím-li ovšem o nich). Ono by to chtělo s těmi negativními důsledky počítat. Jenže reálná praxe politiky je dnes taková, že se štouchá do koulí a s napětím se očekává jejich pohyb. Je to jak u kulečníku - málokdo ví, jak bude vypadat další šťouch.

          
Komentář ze dne: 07.05.2006 15:09:47     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
Nemám nikdy nic proti sebekritičnosti, ale v tomto případě mám už trochu pocit sebemrskačství. Připomínám slovíčko NUTNOST. Určitě souhlasím, že tendence ke vzniku stalinismu byly obsaženy už v sociáldemokratismu (o komunismu ani nemluvě), ale jde mi právě o tu nevyhnutelnost či snad jakousi inherentnost: tj. MUSÍ to zákonitě skončit VŽDY takhle?
(Stejně by se člověk mohl mimochodem ptát: MUSÍ to vždy vést až k podpoře válečných úvěrů či humanitárního bombardování? Určitě také tady: tendence tam je, ale je TAKOVÁ CESTA nevyhnutelná?)

  
Komentář ze dne: 09.05.2006 23:11:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michael Kroh (kroh@volny.cz)
Titulek: Re: Tak to tedy pr !!!!
Dovolím si pár poznámek.
1) Komunismus (socialismus) není jen myšlenka, je to především hnutí, které má změnit svět k lepšímu. Každá myšlenka i hnutí jsou těhotné vlastní negací - rozpornosti světa prostě neutečeš.
2) Zneužitelné pro osobní a úzké skupinové cíle je vše, tedy i komunismus ve formě myšlenky i hnutí. Otázkou je, jak se k tomu zneužití postavíme, zda díky tomu, že ke zneužití došlo, prohlásíme za potenciálně špatnou (minimálně "těhotnou" špatností) samu prvotní myšlenku a lepší stránky dějin hnutí. Jiný přístup je, že pojmenujeme jasně ono zneužití, najdeme jeho objektivní i subjektivní příčiny (zde souhlasím, že to není vůbec jednoduché) a poučíme se pro budoucno. Součástí toho poučení je zpřesnění poznání, tj. doplnění (úprava) původní koncepce.
3) Souhlasím, že Stalin si alespoň zpočátku skutečně myslel, že uskutečňuje koncepci komunismu. Postupně však u něj převládlo úsilí o osobní diktaturu. Abych byl spravedlivý, správné poznání, že hnutí vyžaduje silnou vůdčí osobnost, si přetvořil v přesvědčení, že touto osobností může být jedině on sám a za tímto cílem šel všemi dostupnými prostředky. V tu chvíli prostředek zastínil cíl a stal se sám cílem. Koncepce, která měla přetvořit svět, se přeměnila v nové statní náboženství, které mělo udržovat lid v poslušnosti a strachu a hnutí, které mělo tuto změnu uskutečnit, zdegenerovalo v byrokratickou utlačovatelskou mašinerii. Jak tento přerod nazvat? Snad projevem původních myšlenek? To si máme myslet, že Stalin byl jen loutka ve víru dějin a že vše, co dělal, dělal bez vlastního úmyslu?
4) Když nazveme tento proces zradou, tím jej v žádném případě "negumujeme" z historie. To není zbabělost, ale trpké ponaučení z vlastní minulosti.

    
Komentář ze dne: 10.05.2006 08:18:49     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
Naprosto souhlasím. Ještě bych pro astreama (terminologií jemu snad blízkou) něco dodal: z dnešního pohledu je evidentní, že se křivka společenského pohybu v Rusku silou vůle Stalina a represivních orgánů, které byly k dispozici, odchýlila od relaxační trajektorie společnosti. Proto byl systém stále více dlouhodobě nestabilní - vzdaloval se od kvazirovnovážného stavu. Nový stav někde za potebciální bariérou se za celých 75 let nepodařilo najít.

Problémem ale NEBYL jenom Stalin, bylo to i očekávání celé věrchůšky, že se socialismus musí BUDOVAT, že tedy podíl KS musí být aktivní. Za takové situace (+ navíc externí faktory) byla možnost detekce odchylky velmi obtížná, ne-li nemožná. To je jeden z důvodů, proč já osobně kladu takový důraz na aplikaci Marxovy "zapomenuté" podmínky, že se základní podmínky nového musí vytvořit ještě ve starém (ve zkratce).

      
Komentář ze dne: 10.05.2006 12:06:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lucie (@)
Titulek: Re: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
Máte pravdu, problém nebyl jenom Stalin - jeho éra je jen celkem přirozeným (nebo snad nutným?) vyústěním Leninovy činnosti cca od X. sjezdu (nebo už od doby, kdy odvrhl "zapomenutou" podmínku a začal realizovat historickou zkratku?)

    
Komentář ze dne: 10.05.2006 13:02:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Re: Re: Tak to tedy pr !!!!
Nebýt Vaší věty ".....Součástí toho poučení je zpřesnění poznání, tj. doplnění (úprava) původní koncepce..." měl jsem pocit, že jste snad ani nepochopil, co jsem chtěl zdůraznit.
Ne to, že lze vůbec nějakou myšlenku či vizi zradit a zneužít a to i velice a k nepoznání. Ne, to jsem na mysli neměl. Měl jsem na mysli to, že SAMA určitá myšlenka a vize může obsahovat určité prvky (v sobě), které to případné potenciální zneužití USNADŇUJÍ víc než je tomu u myšlnky jiné. A že tedy některé vize to zneužití umožňují víc, některé přece jen méně.
Skutečný nelítostný a nadbytečný terror ve Francii r.1793 začal až v druhém pololetí tohoto roku (neboli počínaje fructidorem a vyrovnávacími dny I. roku Republiky, abych použil kalendář, který zrovna tehdy na podzim 1793 se zpětnou platností zavedli) a vyvrcholil v době prairialových zákonů někdy v květnu a červnu 1794. Marně hledám v idejích třetího stavu a vůbec v ideji tehdy revolučního kapitalismu něco, co by zneužití usnadňovalo v rozměrech, které známe u myšlenky komunismu. Rousseauovy ideje a vůbec ideje buržoazního řádu neusnadňovaly své zneužití TOLIK, jako komunistické ideje TO SVÉ zneužití.
To si skutečně dovolím tvrdit. Analýzou obou vizí lze podle mne poměrně snadno doložit.Komentář ze dne: 02.05.2006 12:46:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K.M. (@)
Titulek:
a možnýá by nebylo od věci, dát sem /alespoň jako odkaz/ i dnešní článek V.Vlka z Neviditelného Psa: http://neviditelnypes.zpravy.cz/politika-dolejs-ja k-na-objednavku-dqh-/p_politika.asp?c=A060501_2248 13_p_politika_wag
Je to velmi poučné - a zejména diskuze k článku. Jen to chce hodně silný žaludek.

  
Komentář ze dne: 02.05.2006 14:52:12     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re:
No já nevím. Odkazu na tenhle článek by se mohl leknout i jinak necítící server. Lekne se, přestane obsluhovat čtenáře a co pak mi s tím?

    
Komentář ze dne: 02.05.2006 20:26:46     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K.M. (@)
Titulek: Re: Re:
Souhlas - ten článek a diskuzi by snad přežil hodně otrlý parní stroj, slušnej server by ho opravdu mohl odstonat... ;o)

Komentář ze dne: 03.05.2006 11:07:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lucie (@)
Titulek:
"Když jsem se tedy dozvěděl o výbuchu v Černobylu (věděl jsem to už 27. dubna, jako každý, kdo se jen trochu zajímal o to, co se děje kolem), zůstal jsem ve vztahu ke své osobě rodině i vlasti celkem klidný...Proto jsem se díky elementárnímu fyzikálnímu vzdělání neměl čeho bát"

A odkudpak se to pan Žák dozvěděl, když i pan Gerle onu informaci seznal od své ženy (poslouchající štvavý rozhlas:-)? A že zůstal tak klidný - i paní Drábová nyní říká, že se nedalo říct, jak nás radioaktivní spad zasáhne. A ta by tomu snad mohla rozumět:-)

"Rozumím antikomunistům na Letné, stejně jak komunistům u fontány. Nikdo z nich se nemůže vzdát své minulosti.
Při pohledu na jejich věk, který zaslouží úcty, je zřejmé, že nejen subjektivně, ale i objektivně jejich úvahy patří spíše minulým událostem, činům, slovům, myšlenkám a snům. Jejich pozice jsou nesmiřitelné, ale jejich životy si byly často podobné a tvořily vzájemně neoddělitelné dvě strany jedné mince, dvě neméně strašné tváře jedné doby."

Pan Žák tomu sice rozumí, ale já moc ne. V čem je podobný život dejme tomu prokurátora Vaše a týraných lidí z 50. let, o jejichž besedách na školách nedávno psal pan Filip, že je to goebbelsovská propaganda ("Naše vysvětlovací práce")?


  
Komentář ze dne: 03.05.2006 12:22:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Re:
Musíte na to nahlížet pod úhlem levicového humanismu 60. let založeného na kategorii odcizení. Jak známo, neomarxistický intektuál dobře ví, že vykořisťovaný proletář i lítý vykořisťovatel, prostě oba jsou odcizení své hlubinné lidské podstatě, třebaže každý jinak a tudíž oba zaslouží politování.

No a tady to máte něco podobného : Policejní mlátičku 50. let, prokurvátora Vaše atd. nutno též politovat neb i tito byli vlastně odcizeni od svých lidských humánních podstat, které se v pokřiveném stalinském komunismu nemohly rozpučet jako růže, kdoví zda mlátičky neprožívali nějaký ten vnitřní tragický svár svých duší - a i když ne, tak bychom je měli zase politovat, tentokrát za to, že si už vlastně své odcizení ani neuvědomovali a proto v každém případě zaslouží, holoubkové, stejně hlubokou a citlivou sondu do svých osudů stejně jako ten, kdo byl ztlučen a zavřen za politiku nebo za kulactvíčervené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
595 (595 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
526 (526 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
476 (476 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
424 (424 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
607 (607 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
486 (486 hl.)
Prohnilý humanismus !!
426 (426 hl.)

Celkem hlasovalo: 3540


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.