Stanovisko MV KSČ v Praze

Soudružky a soudruzi, drazí spoluobčané hlavního města!

Městský výbor Komunistické strany Československa v Praze se plně staví za prohlášení předsednictva ústředního výboru strany a vlády ve věci protiprávní okupace naši socialistické republiky. Vzhledem k tomu prohlašuje městský výbor:

1.     Považujeme se za podporovatele a pokračovatele politiky Dubčekova vedení v Praze a za mluvčího pražského lidu.

2.     Vysíláme delegaci na předsednictvo ÚV KSČ a žádáme o kontakt s ním. Vysílejte řádně označené delegace k našim legálním stranickým a státním orgánům a žádejte o kontakt s nimi.

3.     Zachovejte klid v ulicích, nevystavujte se žádným nepředloženostem.

Dnes ráno projednalo předsednictvo MV KSČ současnou situaci na území hlavního města Prahy. Znovu apeluje na všechny Pražany, aby zachovali klid v ulicích, nedali se získat k žádným provokacím a umožnili tak stranickým a státním orgánům navázat účinné kontakty k jednání.

(Večerní Praha, 21. 8. 1968)