Provolání redakce Rudého Práva

Redakční kolektiv Rudého práva v této vážné hodině stojí bez výhrad za předsednictvem ústředního výboru Komunistické strany Československa a ztotožňuje se s jeho prohlášením k vzniklé situaci.

Stojíme pevně za Dubčekovým vedením Komunistické strany Českoslovenka, za presidentem Československé socialistické republiky L. Svobodou, za Černíkovou vládou republiky.

Obracíme se na všechny československé komunisty, na všechny občany Československé socialistické republiky. Soudruzi, občané! V této vážné chvíli našich dějin nic není tak zapotřebí jako to, abychom všichni zachovali důstojný klid a rozvahu. Je to jediná možná cesta, jak vytvořit podmínky pro urychlenou likvidaci vzniklé situace. Prokažme, že československý lid je s to vyřešit si své životně závažné problémy samostatně, s klidnou rozvahou, s důstojností a smělostí, kterou již nejednou ve své historii prokázal.

Tato země a tento její lid nechce, aby se jeho vnitřní záležitosti řešily jakýmikoliv násilnými prostředky. V tradicích svých socialistických ideálů nesnese okupaci ani nepřátel, ani přátel. Jsme hluboce přesvědčeni, že názorový boj, který v těchto dnech vrcholil, se nemůže a nesmí stát důvodem k jakýmkoliv represím.

Vzhledem k vážnosti situace je třeba zachovat důstojný klid a důvěru k ústavním a stranickým orgánům, jejich jednota prošla zkouškou nekolikaměsíčního vývoje.

Jsme přesvědčeni, že opatření spojeneckých armád je výsledkem nedokonalé informovanosti ostatních socialistických států o naší skutečné vnitřní situaci. Předpokládáme proto, že jde o opatření, které dozná změny v několika dnech: důvěřujeme proto plně našim vládním a stranickým orgánům, presidentovi republiky a Národnímu shromáždění, že po navázání přímých kontaktů s vládami socialistických států dosáhnou radikální změny politického postoje a že dojde k odstranění příčin vážných nedorozumění a vzniku a rozpoutání pocitu křivdy.

Myšlenky socialismu jsou natolik silné, že v našich demokratických podmínkách zvítězí bez podpory prostředků síly.

Zachovejte klid, sledujte práci našich vládních a stranických orgánů. Důvěřujte jim.

Jednota našich národů je velikou silou.

Socialistická jednota našeho lidu je nepřemožitelná.

(Rudé právo, zvláštní vydání, 21. 8. 1968)