Prohlášení skupiny členů čs. vlády

Vzhledem k tomu, že nebylo možno dokončit dnešní noční zasedání vlády, které mělo pokračovat ráno, aby se dále projednala vzniklá situace a schválil dopis vládám států Varšavské smlouvy, sešla se skupina podepsaných ministrů a prohlašuje:

  1. Stojíme všichni pevně za všemi legálně zvolenými ústavními a politickými orgány a stojíme pevně za dnešním prohlášením předsednictva ÚV KSČ, určeným všemu lidu.
  2. Považujeme obsazení ČSSR, které se událo bez souhlasu a bez vědomí čs. vlády, za nezákonný akt, odporující mezinárodnímu právu a zásadám socialistického internacionalismu.

Podepsaní ministři, kteří se mohli sejít, vynaloží veškeré úsilí, aby vláda mohla pokračovat ve své snaze o zachování suverenity naší socialistické republiky. Vyzýváme všechny občany, aby to vládě umožnili zachováním rozvahy a klidu.

Podepsáni ministři:

ing. Július Hanus, prof. dr. Vladimír Kadlec, ing. Josef Krejčí, Božena Machačová, František Penc, ing. Stanislav Rázl, ing. Bohumil Sucharda, ing. Václav Valeš, Michal Štancel, dr. ing. Vladislav Vlček, dr. Václav Hromádka (místopředseda ÚKLK).

Jak sdělil ČTK sekretariát ministra Valeše, připojují svůj podpis k prohlášení také ministři Galuška, Kučera a Pavel.

(Lidová demokracie, 2. zvláštní vydání, 21. 8. 1968)