Vysvětlivky

Podíl práce na polidštění opice

[1] Z druhého svazku. Stať byla původně napsána Engelsem jako úvod k obšírnější práci, nazvané „Tři hlavní formy otroctví”. Později Engels změnil tento název na „Zotročení pracujícího”. Ale protože tato práce zůstala nedokončena, Engels nakonec dal úvodní části, kterou napsal, název „Podíl práce na polidštění opice”, což odpovídá obsahu prvních 8-9 stran rukopisu této práce. Poslední 2-3 stránky rukopisu jsou přechodem k bezprostřednějšímu pojednání o thematu o zotročení pracujícího lidstva. Stať byla napsána zřejmě roku 1876. Nasvědčuje tomu dopis W. Liebknechta Engelsovi ze dne 10. června 1876, v němž Liebknecht mimo jiné píše, že netrpělivě čeká na Engelsovu práci „O třech hlavních formách otroctví”, slíbenou pro časopis „Volksstaat”. Roku 1896 vyšla v časopise „Die Neue Zeit” (Jahrgang XIV, Band 2, str. 545-554).

[2] Engels má na mysli hospodářskou krisi let 1873 - 1874.

[3] Zde rukopis končí.