Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků)

Redakce internetových stránek Strany demokratického socialismu dlouho váhala, zda zveřejní části oficiálních Dějin Všesvazové komunistické strany (bolševiků), které byly v roce 1938 schváleny Ústředním výborem VKS(b) jako studijní materiál, jenž měl kdysi "pomoci osvojit si bolševismus a zvyšovat politickou ostražitost proti všem nepřátelům pracujícího lidu". Nakonec zvítězil názor, že by měl být text této knihy dosažitelný především těm čtenářům, kteří se narodili dlouho potom, co byla platnost tohoto dokumentu zrušena.

Četbu autentického textu stylizovaných dějin nelze nahradit ani paušálně odsuzujícími články dnešních médií, ani nedostatečnou sebekritikou a objasňováním ze strany "dědiců" této strašné minulosti. Teprve autentický text může pomoci čtenáři pochopit, jaká to vlastně byla doba, jaká atmosféra panovala v Sovětském Rusku, jak je vůbec možné, že byli lidé přesvědčeni o tom, že je "lépe mýlit se se stranou, než mluvit pravdu proti ní". Že mohla platit děsivá parafráze výroku Eduarda Bernsteina "Já nejsem ničím, hnutí je vším". Kdo zná knihu George Orwella "1984", seznámí se tady s jedním z jejích "ideových" zdrojů.

Dějiny komunistické strany nebyly žádným jednoznačným pohybem. Byly "součástí komunistického hnutí milionových mas, střetů a konfliktů, pozičních i opozičních platforem, humanizmu i despotizmu, dějinami historických negací i dějinami pozitivních výbojů, naše dějiny jsou dějinami historického proudu, který postupoval, ale také zabředal, byl nositelem pravdy a upadal do omylů. K naším dějinám patří nejen 'hlavní proud', ale i všechny formy opozice, jejich příběhy, dramata a i zrady. Zvláštní, a řekl bych, že čestné místo v nich má pozitivní komunistická opozice, která byť nebyla většinou jako dějinný faktor akceptována, přece nám zanechala své dědictví." (Jan Smíšek, Návrat Radovana Richty, 1999)

Varování: Nezapomeňte prosím, že tyto "Dějiny" psal vítěz.

Text "Dějin" je převzat z vydání z roku 1945 v nakladatelství Svoboda.


Obsah: