Přímá demokracie pro Českou republiku

Hnutí za přímou demokracii

V Brně sídlící Hnutí za přímou demokracii vydalo v květnu 2004 publikaci, týkající se hlavního předmětu jeho činnosti. Hnutí je přesvědčeno, že pro dosažení skutečné demokracie je nezbytné doplnit zastupitelské systémy o možnost přímé účasti občanů na všech rozhodovacích procesech.

  1. Požadujeme uzákonění práva občanů na iniciativu a referendum!
  2. Požadujeme odvolatelnost poslanců a obecních zastupitelstev na základě přání občanů!
  3. Požadujeme, aby občané měli prostřednictvím referend stejné právo rozhodovat jako jejich poslanci a zastupitelé!

O čem mají právo rozhodovat NAŠI zastupitelé, o tom máme právo rozhodovat i my sami ! Oni své právo mají jen díky tomu, že jsme jim ho MY poskytli ve volbách (převzato z http://www.pdemokracie.ecn.cz).

Autoři publikace vyvracejí  u nás rozšířenou  představu, že přímá demokracie znamená požadavek, aby všichni rozhodovali o všem. Stejně tak polemizují s tezí, že řízení státu je věci vysoce kvalifikovaných odborníků, do něhož občané nemohou zasahovat. Objasňují skutečný význam a podstatu přímé demokracie. Ukazují, že jim jde vlastně o demokracii polopřímou, v níž jsou běžné instituce zastupitelské demokracie zachovány, ale jsou doplněny nástroji přímé demokracie a institutem „občanských komisí“  vyvinutým a  osvědčeným hlavně v Německu a USA. Návrh na změnu stávajícího politického systému obsahuje dále požadavek na přímou volbu hlavy státu všemi občany, odvolatelnost reprezentantů i během mandátního období aj.

Publikace Přímá demokracie pro Českou Republiku obsahuje návrh Občanské ústavy - první toho druhu v dějinách. Navržená Občanská ústava vychází z nyní platné ústavy přijaté parlamentem, ale odstraňuje její některé nedemokratické prvky a nahrazuje je takovými, které umožňují přímou účast občanů podle výše uvedených zásad.

Knihu (Brno, HzPD a nakl. L. Marek, 2004, 56 stran, 50 Kč) lze zakoupit v knihkupectvích či přímo u nakladatele - Luboš Marek, Pekařská 18, 602 00 Brno. Tel.: 604 113 553, http://mujweb.cz/www/lubosmarek, popř. v internetovém knihkupectví: www.kosmas.cz.

(Anotace knihy převzata od HzPD).

Jako ukázku volíme u této publikace výběr několika paragrafů z návrhu Občanské ústavy.