Humanitní demokracie

Jaromír Obzina

Tři předkládané kapitoly jsou původně tři články, které vyšly v Nové mysli v letech 1968-1970 v rámci politického boje té doby. Neuškodí možná připomenout si po takové době marx-leninskou argumentaci sebejisté vládnoucí strany, která si byla vědoma, že "koncepce 'humanitní demokracie' se ... stala na dlouhou dobu u některých vrstev našeho lidu přímou překážkou přijetí ideologie marxismu-leninismu; především v otázkách pojetí třídní podstaty státu a jeho forem."

Odhlédneme-li od dobového balastu, obsahují články řadu informací, které nejsou běžně k dispozici, a tvoří ucelený, byť velmi jednostranný pohled na problematiku "humanitní demokracie" první republiky.

Ideologické aspekty "humanitní demokracie" - Nová mysl, č. 1/1968.

Demokracie nebo antropokracie?

Edvard Beneš a „humanitní demokracie“ v programových prohlášeních Československé strany národně socialistické

120 let T. G. Masaryka a pochybné interpretace některých jeho děl - Nová mysl, 1970 č. 3

Domácí zdroje antikomunismu - Nová mysl, 1970 č. 4

Poznámky (citace)